V čase, keď sa milióny ľudí pripravujú na návrat do práce po letnej dovolenke, analýza údajov v krajinách EÚ, uskutočnená na podnet Európskej odborovej konfederácie (EOK) preukázala, že zamestnanci, ktorí sú pokrytí kolektívnym vyjednávaním, majú až o dva týždne viac plateného voľna ročne.

Nemeckí a chorvátski zamestnanci, ktorých pracovné podmienky sú stanovené výsledkami rokovaní medzi odbormi a zamestnávateľmi, majú o desať dní viac dovolenky, ako určuje zákonné minimum.

V ďalších siedmich európskych krajinách majú zamestnanci s kolektívne vyjednanými zmluvami týždeň voľna navyše, konkrétne v Dánsku, Francúzsku, Holandsku, Česku, Fínsku, Taliansku a v Spojenom kráľovstve.

Podľa európskeho priemeru sa uplatňuje trojdňový bonus pri kolektívnom vyjednávaní, takže zamestnanci, pokrytí dohodami, majú 24,5 dňa dovolenky v porovnaní s 21,5 dňami u ostatných zamestnancov.

Odborové zväzy preto vyzývajú EÚ, aby zabezpečila, že všetci pracujúci budú môcť ťažiť z kolektívneho vyjednávania, pričom to neznamená len viac dovolenky, ale aj spravodlivejšie mzdy – EOK začiatkom tohto mesiaca odhalila, že milióny Európanov si nemôžu dovoliť týždennú letnú dovolenku, pretože majú nízku mzdu.

Toto je 13 krajín, v ktorých platí dovolenka navyše vďaka kolektívnemu vyjednávaniu na národnej úrovni:

KrajinaDovolenka zo zákonaDni navyše pri kolektívnom vyjednávaní
Cyprus201
Nórsko214
Írsko204
Slovensko204,5
Dánsko255
Francúzsko255
Česko205
Fínsko205
Taliansko205
Spojené kráľovstvo205
Holandsko205,6
Nemecko2010
Chorvátsko2010

Počet pracujúcich, pokrytých kolektívnym vyjednávaním, však v porovnaní s rokom 2000 klesol v 22.členských štátoch EÚ v dôsledku úsporných reforiem, navrhnutých tak, aby zamestnanie bolo nestálejšie.

Predsedníčka Európskej komisie, Ursula von der Leyen, sľúbila, že „posilní kolektívne vyjednávanie“ v rámci návrhu smernice EÚ o mzdách, v ktorom sa zavádza povinnosť pre členské štáty, ktoré majú menej ako 70% zamestnancov pokrytých kolektívnym vyjednávaním, aby vytvorili národný akčný plán v tejto oblasti.

Európsky parlament (EP) bude diskutovať o návrhu smernice po letnej prestávke a EOK spolupracuje s európskymi poslancami na pozmeňujúcich návrhoch, ktoré by bolo potrebné prijať, aby sa zaistilo, že:

  • Zamestnávatelia nebudú môcť nahradiť odbory falošnými „zástupcami zamestnancov“ v kolektívnom vyjednávaní.
     
  • Len spoločnosti, ktoré rešpektujú právo na kolektívne vyjednávanie, môžu získať verejné finančné prostriedky.
     
  • Právo na kolektívne vyjednávanie sa rešpektuje u všetkých pracujúcich, vrátane neštandardných pracovníkov a SZČO.

Zástupkyňa generálneho tajomníka EOK, Esther Lynch, uviedla:

„Milióny pracujúcich mohli toto leto stráviť viac času s rodinami vďaka kolektívnemu vyjednávaniu, ktoré konzistentne zabezpečuje viac dovolenky, spravodlivejšie mzdy a istotu práce.

„No priveľa pracovníkov si muselo skrátiť dovolenku, pretože stále nemôžu ťažiť z výhod kolektívneho vyjednávania v dôsledku úsporných politík a taktík na zastrašenie odborov.“

„EÚ môže urobiť viac pre to, aby všetci pracovníci mohli využiť svoje právo na kolektívne vyjednávanie, a to tak, že zamestnávatelia, ktorí odmietnu rokovať s odbormi, nebudú mať prístup k verejným financiám.“

Odbory, ktoré ako prvé vybojovali právo na platenú dovolenku, sú jediným legitímnym zástupcom zamestnancov pri kolektívnom vyjednávaní so zamestnávateľmi, a to by malo byť zachytené aj v legislatíve EÚ, aby sa nestalo, že nepoctiví zamestnávatelia vytvoria falošné zamestnanecké rady, ktoré vyvolávajú dojem, že ide o vyjednávanie, no bez skutočných výsledkov.“

Zástupkyňa generálneho tajomníka EOK, Esther Lynch

Poznámky:

Údaje sú založené na analýze údajov Eurofound pre EOK, ktorú vypracoval výskumník Uni Europa a hosťujúci profesor na Univerzite v Gente, Stan de Spiegalaere, a týkajú sa dohôd na národnej úrovni a na úrovni priemyslu. Mnohí ďalší pracujúci sú pokrytí dohodami na firemnej úrovni.

Prihlásiť sa ku odberu noviniek!

22 myšlienok k článku “Zamestnanci majú dlhšie dovolenky vďaka kolektívnemu vyjednávaniu”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *