O nás

S projektom ePráca sme sa pred viac ako tromi rokmi snažili nadviazať na tradíciu už neexistujúceho odborárskeho denníka. Po troch rokoch vydávania ePráce ako dvojmesačníka a neskôr mesačníka meníme v súčasnosti jej formát na webe.

Dôvodom je, aby sme mohli pohotovo reagovať na aktuálne témy. Našou ambíciou je prinášať spravodajstvo, ktoré sa bude primárne zameriavať na sociálne témy, zamestnancov, vzťahy so zamestnávateľmi a podobne.

Veríme, že naši čitatelia nájdu na portáli www.epracaonline.sk články, ktoré im prinesú hodnotné informácie.

Webstránka www.epracaonline.sk sa realizuje v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk