Plenary session - Opening of the sitting

Výbor Európskeho parlamentu pre zamestnanosť veľkou väčšinou hlasov prijal správu poslanca Dennisa Radtkeho (EPP) o legislatívnej iniciatíve, týkajúcej sa revízie smernice o európskej zamestnaneckej rade.

Poslanci EP vyzývajú Európsku komisiu, aby zlepšila smernicu o zamestnaneckých radách, aby:

  • zaistila úlohu odborov na podporu európskej zamestnaneckej rady (EZR) a 
  • účinnejšie presadzovala práva EZR, napríklad právo na informovanosť a konzultáciu o reštrukturalizácii, prostredníctvom prístupu k spravodlivosti a vyšších sankcií.

Tajomníčka Európskej odborovej konfederácie (EOK), Isabelle Schömann, uviedla: „Poslanci Európskeho parlamentu vyslali Európskej komisii jasný signál, aby konala a posilnila európske zamestnanecké rady a presadila ich právoplatnú úlohu byť informované a konzultované. V súčasnosti je im odopretý prístup k spravodlivosti, napríklad vo Fínsku alebo Írsku, inde zase vidíme, že sankcie pre zamestnávateľov, porušujúcich práva EZR, sú v Európe smiešne nízke. EOK už roky poukazuje na ďalšie kľúčové nedostatky a medzery v smernici a zatiaľ to v Európskej komisii nevyvolalo žiadnu reakciu. Cieľom správy Výboru pre zamestnanosť je aj posilnenie úlohy odborov v EZR, čo veľmi vítame. Je dôležité, aby sa  zamestnanecké rady radili s odbormi a využívali ich odborné znalosti. Cieľom návrhu poslancov Európskeho parlamentu je zabezpečiť, aby sa zástupcovia odborov mohli zúčastňovať na všetkých zasadnutiach, ak o to EZR požiada.“

Je znepokojujúce, že skupina Renew hlasovala spolu s poslancami ECR (Európski konzervatívci a reformisti)  a krajne pravicovými poslancami za odstránenie odkazu na odbory zo správy. Odbory sú demokratické organizácie, ktoré majú v európskych zamestnaneckých radách legitímnu úlohu, preto je škoda, že sa Renew rozhodla hlasovať s pravicovými nacionalistickými skupinami proti odborom.

Zdroj: EOK

Európska odborová konfederácia (EOK) s približne 45 miliónmi odborárov združených v 90 konfederáciách v 38 krajinách vystupuje v mene európskych pracovníkov jednotným hlasom, aby mala silnejšie slovo pri rozhodovaní EÚ.

www.etuc.org

Foto: EC

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *