A. Szalay: „Odmeňovanie ide ruka v ruke s pracovnými podmienkami“

Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS) je členom Konfederácie odborových zväzov SR prakticky od jej konštituovania a zastrešuje zamestnancov v približne 250 základných odborových organizáciách, a to v zariadeniach sociálnych služieb, regionálnych úradov verejného zdravotníctva, zdravotníckych lôžkových zariadeniach, v záchrannom zdravotnom systéme, v kúpeľoch na Slovensku, v stredných zdravotníckych školách.

Čítaj viac

1 2 3 29