Platformové spoločnosti sa snažia odradiť pracovníkov od toho, aby preferovali uzavretie pracovnej zmluvy tak, že im ponúkajú „údajne“ kvalitné súkromné poistenie.

Smernica Európskej komisie o práci cez platformy vytvorila základ, podľa ktorého sa falošní živnostníci majú preklasifikovať na zamestnancov a získať tak právo na nemocenskú dávku, platené voľno či rodičovskú dovolenku.

Platformové firmy dnes v Európskom parlamente organizujú podujatie o smernici, ktorá, ako sami priznávajú, „by pravdepodobne viedla k preklasifikovaniu väčšiny platformových pracovníkov.“

Veľké platformy sa spojili so súkromnými poisťovňami, aby poskytli pracovníkom niečo, čo vyzerá ako „bezpečnostná poistná sieť“, o ktorú žiadajú.

Jednou z týchto firiem je Indeez, ktorá na svojej web stránke uvádza, že „verí, že nezávislí pracovníci by mali mať rovnaký prístup k ochrane a pracovným benefitom, ktoré oficiálni zamestnanci berú ako samozrejmosť.“

No platformy používajú firmy ako Indeez na to, aby zabránili pracovníkom požívať práve tieto výhody:

  • Súkromné poistenie sa nedá porovnať s prístupom k štátnemu systému sociálneho zabezpečenia, ktorý sprevádza pracovníka od jedného zamestnania do druhého a poskytuje mu bezpečnostnú sieť v prípade nezamestnanosti.
  • Pri súkromnom poistení sú pracovníci viac závislí od platforiem, pretože v prípade straty práce by stratili aj prístup k sociálnym benefitom, na rozdiel od ľudí, ktorí majú pracovnú zmluvu.
  • Súkromné poistenie bude tiež znižovať mzdy pracovníkov, ktorí často nedostávajú minimálnu mzdu, ktorá je zamestnancom garantovaná.

A zdá sa, že súkromné poistenie nie je dosť dobré pre tých, ktorí sa ho snažia ponúkať pracovníkom. Indeez má v súčasnosti na webovej stránke tri pracovné inzeráty – všetky ponúkajú pracovnú zmluvu na plný úväzok so všetkými súvisiacimi sociálnymi výhodami.

Platformy úspešne lobovali v Európskej komisii, aby zabezpečila, že smernica bude obsahovať výnimku pre súkromné poistenie, pričom tvrdili, že „by sa nemalo považovať za určujúci prvok, naznačujúci existenciu pracovnoprávneho vzťahu”.

Konfederačný tajomník EOK, Ludovic Voet, uviedol: „Po prehratom spore o smernicu o práci cez platformy sa teraz spoločnosti uchýlili k snahe oklamať svojich pracovníkov, aby nevyužívali práva, ktoré im smernica ponúka. S vlastnými pracovníkmi zaobchádzajú ako s idiotmi. Vodiči, kuriéri a opatrovatelia však túto taktiku prekukli a budú naďalej bojovať za svoje zákonné práva. Súkromné poistenie, ktoré platformy ponúkajú týmto pracovníkom, zďaleka nedosahuje práva, ktoré by pracovník získal na základe pracovnej zmluvy. Nie je to bezpečnostná sieť, ak je plná dier. Preto Indeez ponúka svojim zamestnancom riadne pracovné zmluvy, a nie súkromné poistenie. Multimilionárski generálni riaditelia by sa mali prestať snažiť okrádať ťažko pracujúcich ľudí o základné sociálne práva a konečne začať dodržiavať zákony. Sme za riadnu sociálnu ochranu skutočne samostatne zárobkovo činných osôb, ako aj tých, ktorí sú nútení k fiktívnej samostatnej zárobkovej činnosti. Je najvyšší čas, aby členské štáty splnili odporúčanie Európskej rady z roku 2019 a zabezpečili „prístup k primeranej sociálnej ochrane pre všetkých pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby“.

Zdroj: EOK

Európska odborová konfederácia (EOK) s približne 45 miliónmi odborárov združených v 90 konfederáciách v 38 krajinách vystupuje v mene európskych pracovníkov jednotným hlasom, aby mala silnejšie slovo pri rozhodovaní EÚ.

www.etuc.org

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *