General view

Európa urobila dôležitý krok smerom k odstráneniu prinízkych miezd, keďže smernica o primeranej minimálnej mzde prešla záverečným hlasovaním v Európskom parlamente s presvedčivou väčšinou – 505 poslancov hlasovalo za, 92 proti a 44 sa zdržalo hlasovania.

Ide o kľúčové rozhodnutie v boji proti kríze životných nákladov. Hlasovanie sa uskutočnilo po tom, ako sa v prieskume EOK zistilo, že najmenej platení pracovníci v Európe trpia najvýraznejším poklesom kúpnej sily v tomto storočí, pričom zákonná minimálna mzda klesla v reálnom vyjadrení až o 19 %.

Smernica bude znamenať, že:

  • Členské štáty budú musieť overiť primeranosť zákonných minimálnych miezd s prihliadnutím na kúpnu silu a životné náklady,
  • Členské štáty budú musieť podporovať kolektívne vyjednávanie a bojovať proti rozbíjaniu odborov a v krajinách, kde je pokrytie kolektívnym vyjednávaním nižšie ako 80 %, budú musieť vypracovať akčný plán na podporu kolektívneho vyjednávania,
  • Posilnenie účasti odborových zväzov na stanovovaní a aktualizácii zákonných minimálnych miezd,
  • Povinnosť, aby spoločnosti, ktoré dostávajú zákazky vo verejnom obstarávaní, rešpektovali právo na organizovanie a kolektívne vyjednávanie v súlade s dohovormi MOP č. 87 a 98.

Záverečným krokom dvojročného procesu bude schválenie Európskou radou koncom mesiaca.

V reakcii na hlasovanie zástupkyňa generálneho tajomníka EOK Esther Lynchová uviedla:

„Členské štáty sa musia vážne zaoberať otázkou zvyšovania miezd, nemali by čakať dva roky na implementáciu smernice. Mali by prijať opatrenia na zvýšenie zákonných minimálnych miezd a podporiť kolektívne vyjednávanie. Mzdy by nikdy nemali byť také nízke, aby pracovníci a ich rodiny žili v chudobe, ale taká je už príliš dlho realita v celej Európe. Táto smernica je včasnou podporou pre milióny ľudí, ktorí bojujú o to, aby mohli vykurovať svoje domovy a uživiť rodiny. Nielen tým, že zabezpečí primerané minimálne mzdy, ale aj posilnením kolektívneho vyjednávania ako najlepšieho riešenia na dosiahnutie skutočne spravodlivých miezd pre všetkých. Rozsahu a naliehavosti krízy životných nákladov doteraz nezodpovedali opatrenia prijaté európskymi inštitúciami, čo sa prejavilo tým, že v rannom prejave o stave Únie nebola zmienka o mzdách. Toto je správny okamih na prijatie tejto smernice. Je to významný krok a musí byť len začiatkom opatrení EÚ, ktoré potrebujeme na ukončenie tejto krízy na základe šesťbodového akčného plánu EOK.“

Teraz naliehavo žiadame ministrov, aby túto smernicu podpísali, aby pracujúci ľudia mohli čo najskôr pocítiť jej prínos. Smernica napĺňa európsky pilier sociálnych práv a dokazuje, že pilier je viac ako len politický slogan.

Zdroj: EOK

Európska odborová konfederácia (EOK) s približne 45 miliónmi odborárov združených v 90 konfederáciách v 38 krajinách vystupuje v mene európskych pracovníkov jednotným hlasom, aby mala silnejšie slovo pri rozhodovaní EÚ.

www.etuc.org

Foto: European Union, 2022 a EOK

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *