V Hondurase, Indii, Indonézii, Uruguaji a na Slovensku dochádza k rozkladu práv po tom, čo vlády prijali represívne zákony

Globálny index práv ITUC 2021 dokumentuje, ako vlády a zamestnávatelia zneužili koronavírusovú pandémiu na to, aby prepustili zamestnancov, ktorí zverejnili dôležité informácie o šírení vírusu na pracovisku,

Čítaj viac

1 2 3 6