Zatiaľ, čo ukrajinský ľud statočne odoláva ruskej invázii a pomáha vysídleným ľuďom, ukrajinská vláda a parlament využívajú vojnu ako zámienku na útoky na práva zamestnancov a odbory, čo je v zásadnom rozpore so snahou krajiny vstúpiť do EÚ.

Ukrajinský parlament schválil 20.7. 2022 zákon, ktorý diskriminuje pracovníkov v organizáciách s menej ako 250 zamestnancami, zbaví ich pracovnoprávnej ochrany a umožní takýmto organizáciám ignorovať existujúce kolektívne zmluvy. Tento zákon by zničil kolektívne práva, ktoré sú základom sociálneho modelu EÚ, a viedol by k rozbitiu väčších organizácií na menšie právne subjekty zo strany zamestnávateľov. Jeho prijatie je v rozpore s legislatívou EÚ, vrátane zásad nediskriminácie a sociálneho dialógu, ale aj so záväzkami, vyplývajúcimi z ratifikovaných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce.

Parlament tiež prijal zákon, podľa ktorého zamestnávatelia môžu najať až 10 % pracovníkov na príležitostné zmluvy alebo zmluvy s nulovými hodinami.

Podľa ďalších dvoch návrhov zákonov by sa mal skonfiškovať majetok Federácie odborových zväzov Ukrajiny (FPU) – najmä sanatóriá, hotely, ubytovne a školiace strediská, ktoré sa v súčasnosti využívajú na prijímanie a pomoc vnútorne vysídleným osobám – ktorými od ruskej invázie prešlo viac ako 300 000 Ukrajincov.

Tieto návrhy boli vypracované a čelili medzinárodnej kritike dávno pred začiatkom vojny a diskutovať o nich dnes, keď je krajina vo vojnovom stave, je úplne nevhodné.

„Ukrajinská vláda a parlament nemôžu tvrdiť, že chcú vstúpiť do EÚ, keď zbavujú pracovníkov ich základných práv a keď sa niektorí politici snažia ukradnúť majetok odborov, ktorý sa používa na ubytovanie vysídlených osôb,“ povedal Luca Visentini, generálny tajomník Európskej odborovej konfederácie (EOK).

EÚ to musí ukrajinskej vláde a parlamentu jasne povedať. Ukrajinskí pracovníci prinášajú v tejto vojne obrovské obete a zaslúžia si, aby sa k nim ich politickí predstavitelia správali dôstojne a s rešpektom. EÚ nemôže pri diskusii o vstupe do EÚ prehliadať zjavné porušovanie základných práv. Čím skôr to bude politickým lídrom na Ukrajine jasné, tým lepšie.    

„Odbory v Európe podporujú vstup Ukrajiny do EÚ a pomáhajú utečencom, prichádzajúcim z Ukrajiny a ukrajinské odbory vynakladajú obrovské úsilie na pomoc vysídleným osobám a mohli by prispieť k prístupovému procesu. EÚ musí povzbudiť ukrajinskú vládu a parlament, aby odbory vnímali ako partnera pri obnove Ukrajiny a jej vstupe do EÚ, a nie ako nepriateľa, na ktorého treba útočiť a okrádať ho. Prezident Zelenskyj musí vetovať odhlasované zákony a od EÚ očakávame jasný odkaz v tejto súvislosti.“

Vedenie Federácie odborových zväzov Ukrajiny (FPU) a Európskej odborovej konfederácie (EOK) v Bruseli.

Zdroj: EOK

Európska odborová konfederácia (EOK) s približne 45 miliónmi odborárov združených v 90 konfederáciách v 38 krajinách vystupuje v mene európskych pracovníkov jednotným hlasom, aby mala silnejšie slovo pri rozhodovaní EÚ.

www.etuc.org

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *