Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojej správe o stave Únie 14. septembra 2022 načrtla hlavné iniciatívy, ktoré Komisia plánuje uskutočniť v nadchádzajúcom roku. Generálny tajomník EOK Luca Visentini v reakcii na prejav o stave Únie povedal:

„Skutočný stav je taký, že pracujúci v celej Európe sa veľmi obávajú, ako si budú môcť dovoliť túto zimu vykurovať svoje domovy, keďže mzdy klesajú, zatiaľ čo generálni riaditelia a akcionári si užívajú rastúce zisky a dividendy.

„Predsedníčka vo svojom prejave túto realitu reflektovala a povedala to, čo si myslí každý: je nesprávne zneužívať vojnu na Ukrajine na dosahovanie rekordných ziskov na úkor pracovníkov. Zastavenie týchto nemorálnych špekulácií je kľúčové pre ukončenie krízy životných nákladov, ako aj pre udržanie podpory verejnosti pre čo najprísnejšie sankcie voči Rusku.“

„Je potrebné oceniť, že predsedníčka sa zaviazala stanoviť stropy na ceny energií, dočasne zdaniť energetické spoločnosti, oddeliť ceny plynu a elektriny a reformovať trhy s energiou. Je však pozoruhodné, že v čase krízy životných nákladov sa ani slovom nezmienila o mzdách. Ani zmienka o spravodlivom zdaňovaní podnikov v budúcnosti, ktoré je nevyhnutné na riadne financovanie našich verejných služieb. Už druhý rok po sebe predniesla predsedníčka prejav, v ktorom sa veľmi málo venovala sociálnym právam. Napriek obetiam, ktoré počas pandémie priniesli najmä slabo platené pracovníčky, taktiež opomenula práva žien.“

Predsedníčka síce vyzdvihla úspech programu SURE počas pandémie, ale bohužiaľ sa nezaviazala, že tento program obnoví, aby sa pokračovalo v zachraňovaní pracovných miest, ale aj v podpore opatrení proti chudobe a klimaticky spravodlivej transformácie. To by viac ako čokoľvek iné prispelo k ochrane pracovných miest a podnikov počas tejto krízy a je to oveľa lepšie riešenie ako žiadať ľudí, aby pracovali v noci či počas sviatkov, alebo znižovať byrokraciu. „

„Predsedníčka sa správne zaviazala, že tento rok uskutoční reformu európskych fiškálnych pravidiel, ktorá je nevyhnutná na to, aby všetky členské štáty mali priestor na verejné investície, posilnenie verejných služieb a systémov sociálnej ochrany a na vybudovanie udržateľnejšieho a inkluzívnejšieho rastu v rámci programu Next Generation EU. Je načase tieto pravidlá obnoviť, aby sa zabezpečilo, že európske hospodárstvo bude fungovať v záujme väčšiny ľudí, a to nielen počas kríz, ale trvalo. „

Nedostatky v tomto prejave zdôrazňujú význam spolupráce EÚ a národných vlád s odbormi pri navrhovaní a realizácii opatrení, ktoré sú naliehavo potrebné na ukončenie tejto krízy životných nákladov.

General view of the SOTEU

Zdroj: EOK

Európska odborová konfederácia (EOK) s približne 45 miliónmi odborárov združených v 90 konfederáciách v 38 krajinách vystupuje v mene európskych pracovníkov jednotným hlasom, aby mala silnejšie slovo pri rozhodovaní EÚ.

www.etuc.org

Foto: European Union, 2022

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *