Kategória: Klientske centrum

Úlohou Klientskeho centra je poskytovať informačnú, konzultačnú, poradenskú a výkonnú pomoc pre širokú verejnosť pri riešení jej problémov vo vybraných oblastiach s orgánmi a inštitúciami v štátnom, verejnom a súkromnom sektore.

Hlavným cieľom Klientskeho centra je poskytovať podporu a poradenstvo v oblastiach pracovného práva, sociálneho a zdravotného poistenia, celoživotného vzdelávania, diskriminácie, BOZP a finančného poradenstva.

Vyberáme podnety z Klientského centra:

Som členom odborovej organizácie, zamestnávateľ mi dal výpoveď bez jej prerokovania so zástupcami zamestnancov, a je teda neplatná. Mám riadne ďalej chodiť do práce?

V prípade, ak zamestnávateľ alebo zamestnanec neplatne skončí pracovný pomer, t. j. nesplní všetky náležitosti, podmienky, ktoré Zákonník práce požaduje pre jednotlivé spôsoby skončenia pracovného pomeru (napr. zamestnávateľ je povinný prerokovať výpoveď…