Po predbežnej dohode zástupcov Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o smernici o primeranej minimálnej mzde je Európa o krok bližšie k spravodlivejšiemu odmeňovaniu. Európska komisia v utorok (7.6.2022) privítala politickú dohodu dosiahnutú medzi vyjednávačmi Európskeho parlamentu a Radou EÚ o smernici o primeraných minimálnych mzdách, ktorú navrhla v októbri 2020.

Než budú môcť pracujúci oslavovať však musí smernica prekonať ešte ďalšie prekážky, predovšetkým zasadnutie ministrov práce, sociálnych vecí a rodiny (EPSCO), ktoré sa uskutoční piatok, a plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu.

Zástupkyňa generálneho tajomníka EOK, Esther Lynch, uviedla: „Pracovníci v celej Európe si zaslúžia spravodlivú mzdu, ktorá zabezpečí aspoň dôstojnú životnú úroveň a zastúpenie v odboroch, a dnešná dohoda by mohla zmeniť situáciu miliónov pracujúcich, ktorí bojujú s krízou životných nákladov. Ak sa táto smernica prijme a bude sa riadne uplatňovať, nielenže sa zákonná minimálna mzda stane spravodlivejšou v tých krajinách, ktoré ju používajú, ale bude tiež chrániť a podporovať kolektívne vyjednávanie ako najlepšie riešenie spravodlivého odmeňovania v celej Európe. Tým by sa sociálna Európa po desaťročí úsporných opatrení vrátila do správnych koľají a zabezpečila by, že naše hospodárstvo bude založené na vysokých mzdách a právach, a nie na chudobe a neistote. Blahoželáme vyjednávačom k vykonanej dôležitej práci. Je veľmi dôležité, aby teraz ministri členských štátov a poslanci Európskeho parlamentu túto smernicu presadili, aby pracujúci ľudia čo najskôr pocítili jej prínos. Teraz viac ako kedykoľvek predtým pracujúci potrebujú spravodlivé zvýšenie miezd.“

Zdroj: EOK / ZEK / EK

Európska odborová konfederácia (EOK) s približne 45 miliónmi odborárov združených v 90 konfederáciách v 38 krajinách vystupuje v mene európskych pracovníkov jednotným hlasom, aby mala silnejšie slovo pri rozhodovaní EÚ.

www.etuc.org

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *