Analýza Európskej konfederácie odborových zväzov (EOK) zistila, že priemerný ročný účet za energie je v súčasnosti vyšší ako mesačná mzda nízko platených pracovníkov vo väčšine členských štátov EÚ.

Približne 9,5 milióna pracujúcich malo problémy s platením účtov za energie už pred začiatkom krízy životných nákladov a teraz sa náklady na plyn a elektrinu v celej Európe v porovnaní s minulým rokom zvýšili o 38 %. 

V 16 členských štátoch EÚ musia pracovníci s minimálnou mzdou odkladať bokom sumu rovnajúcu sa mesačnej mzde alebo vyššiu, aby mohli doma svietiť a kúriť (tabuľka 1). V roku 2021 sa to týkalo ôsmich členských štátov.

Počet dní, počas ktorých musí osoba zarábajúca minimálnu mzdu pracovať, aby mohla zaplatiť faktúru za energie, sa v niektorých krajinách dramaticky zvýšil: Estónsko (+26), Holandsko (+20), Česko (+17), Lotyšsko (+16).

V štyroch krajinách – na Slovensku, v Grécku, Česku a Taliansku – je priemerný ročný účet za energie v súčasnosti tiež vyšší ako mesačná mzda pracovníka zarábajúceho priemernú mzdu.

Členské štáty EÚ, v ktorých ročné účty za energie stoja mesačnú mzdu alebo viac pre pracovníkov s minimálnou mzdou (všetky údaje v národných menách)

KrajinaRočné náklady na energie júl 2022Hrubá minimálna mzda (mesačne) 2022Počet pracovných dní za hrubú minimálnu mzdu na zaplatenie ročných faktúr za energie 2022
Francúzsko1.6031.64630
Rumunsko2.5062.55030
Maďarsko198.497200.00030
Nemecko1.9071.74433
Portugalsko95082335
Bulharsko83671036
Írsko2.1041.77536
Lotyšsko60450037
Belgicko2.2271.84237
Chorvátsko5.7464.68837
Španielsko1.4551.16738
Slovensko95964645
Holandsko2.7551.75648
Grécko1.47983254
Estónsko1.16565454
Česko34.46816.20065

Výsledky analýzy Európskeho odborového inštitútu, nezávislého výskumného centra EOK, prichádzajú pred piatkovým mimoriadnym zasadnutím Rady EÚ pre energetiku.

EOK v šesťbodovom pláne vyzýva vedúcich predstaviteľov, aby prijali rozhodné opatrenia na ukončenie neudržateľného zvyšovania cien energií v Európe. Plán bol zaslaný Ursule von der Leyenovej, Charlesovi Michelovi a ďalším európskym lídrom, a obsahuje požiadavky na:

  • Zvyšovanie platov v súlade s rastom životných nákladov, čo znamená podporu kolektívneho vyjednávania.
  • Zvýšenie minimálnej mzdy s cieľom zabezpečiť jej primeranosť a cielené núdzové platby pre ľudí s nízkymi mzdami, ktorí majú problémy s platením účtov za energie, spolu so zákazom odpojenia od siete.
  • Zastropovanie nákladov na energie pre ľudí a daň z nadmerných ziskov energetických spoločností.
  • Vnútroštátne a európske protikrízové podporné opatrenia na ochranu príjmov a pracovných miest v priemysle, službách a verejnom sektore vrátane opatrení typu SURE na ochranu pracovných miest, príjmov a financovanie sociálnych opatrení na zvládnutie tejto krízy a procesov spravodlivej transformácie


Zástupkyňa generálneho tajomníka EOK Esther Lynchová uviedla:  „Milióny pracujúcich mali problémy s platením účtov už pred touto krízou a teraz sa od nich žiada, aby platili prudko rastúce náklady na energie pri mzdách, ktorých hodnota klesá. Keď váš účet stojí viac ako mesačnú mzdu, neexistuje žiadny šikovný trik na úsporu peňazí, ktorý by to zmenil. Tieto ceny sú teraz pre milióny ľudí jednoducho nedostupné. Za týmito číslami sú skutoční ľudia, ktorí musia robiť stále ťažšie rozhodnutia o tom, či si môžu dovoliť kúriť alebo variť teplé jedlo pre svoje deti. Medzitým si generálni riaditelia a akcionári energetických spoločností užívajú rekordné zisky na ich úkor. Je to nemorálne a politici musia túto krízu zvládnuť skôr, ako bude túto zimu stáť životy. Je čas na spravodlivé zvýšenie miezd, obmedzenie cien energií, zdanenie nadmerných ziskov a núdzové platby najchudobnejším domácnostiam.“

Zástupkyňa generálneho tajomníka EOK Esther Lynchová


Poznámky

**: Na úpravu miezd sa použila jarná prognóza AMECO o zmenách miezd/mzdových nákladov v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021.          

Zdroj: náklady na elektrinu a zemný plyn na základe priemernej spotreby domácností v roku 2019 (spotreba elektriny z Oddyssee-Mure; plyn vypočítaný ako podiel zemného plynu z celkovej spotreby energie domácností v roku 2020 z Eurostatu (NRG_BAL) na krajinu vynásobený spotrebou energie na domácnosť z Oddyssee-Mure; vynásobený polročnými cenami elektriny a zemného plynu získanými z Eurostatu.

Čisté ročné príjmy sú vypočítané s daňovou sadzbou pre jednu osobu zarábajúcu 100 % priemeru z Eurostatu (EARN_NT_NET) a minimálna mzda je vyjadrená na mesiac a získaná z Eurostatu. Podiel energií je vyjadrený v percentách vzhľadom na priemerný ročný zárobok. Odhadovaná zmena do júla 2022 Čisté ročné príjmy sú upravené pomocou percentuálnej zmeny nominálnych odmien zamestnancov z jarnej prognózy Ameco Eurostatu a energie sú upravené pomocou zložiek HCIP pre elektrinu a plyn.                      

Tabuľka 2: Náklady na energiu v porovnaní s priemerným zárobkom vo všetkých členských štátoch s dostupnými údajmi (všetky údaje v národných menách)

KrajinaRočné náklady na energiu júl 2022Priemerný ročný čistý zárobok 2022**Počet pracovných dní s priemerným čistým zárobkom na zaplatenie ročného účtu za energie 2022
Litva40212.90611
Luxembursko1.87047.96714
Rakúsko1.56234.25117
Poľsko2.34450.05117
Lotyšsko60411.83519
Maďarsko198.4973.768.31319
Francúzsko1.60329.97220
Írsko2.10438.55520
Bulharsko83614.85421
Nemecko1.90733.84721
Dánsko17.239305.79321
Rumunsko2.50642.56321
Portugalsko95015.44422
Slovinsko97015.28123
Španielsko1.45521.87224
Holandsko2.75541.36324
Belgicko2.22733.33624
Estónsko1.16516.23626
Švédsko26.503367.32026
Chorvátsko5.74679.06127
Slovensko95911.55130
Taliansko2.07124.84930
Česko34.468376.77733
Grécko1.47915.12436

Zdroj: EOK

Európska odborová konfederácia (EOK) s približne 45 miliónmi odborárov združených v 90 konfederáciách v 38 krajinách vystupuje v mene európskych pracovníkov jednotným hlasom, aby mala silnejšie slovo pri rozhodovaní EÚ.

www.etuc.org

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *