Generálny tajomník Európskej odborovej konfederácie (EOK), Luca Visentini, na margo včerajšieho (11.3.2022) stretnutia lídrov krajín EÚ vo Versailles uviedol: „Momentálne najurgentnejšie potrebujeme iniciatívy na zastavenie vojny a zmiernenie utrpenia Ukrajincov, ale aj akútne opatrenia na zníženie cien energií a na ochranu pracovných miest a podnikov. EOK plne podporuje zníženie energetickej závislosti EÚ, predovšetkým na ruskej rope, plyne a uhlí, a taktiež súhlasí s tým, aby priemyselná politika EÚ vytvorila odolnejší hospodársky základ. EOK už dlho volá po takejto priemyselnej politike. Ale práve teraz je potrebné urgentne podniknúť ďalšie kroky. Skutočným prejavom jednoty proti ruskej agresii by bolo udelenie diplomatickej úlohy EÚ s cieľom tlačiť na prímerie, rokovania a mier. Mal by byť vyslaný pozitívny odkaz o vstupe Ukrajiny, Moldavska a Gruzínska do EÚ.“

EOK má tiež určité obavy v súvislosti s iniciatívou REPower EU, ktorá bola spustená tento týždeň s cieľom zabezpečiť dodávky energie v rámci Európskej únie. Hoci EOK dôrazne podporuje jej cieľ a víta záväzok podporiť firmy, ktoré vážne zasiahol nárast nákladov na energiu a ďalšie dôsledky vojny, žiada:

  • Jasný záväzok zachovať pracovné miesta a ochrániť spotrebiteľov.
  • Opatrnosť pri zmierňovaní regulačných postupov, aby sa neoslabili sociálne a environmentálne štandardy. Ak sa uvoľňovanie predpisov neuskutoční opatrne, mohlo by otvoriť dvere zneužívaniu, nesprávnemu používaniu a nákladným chybám s dlhodobými dôsledkami.
  • Verejné investície na zníženie závislosti na ruskej energii mimo rozsahu aktuálne pozastaveného rozpočtu EÚ a pravidiel o deficite.

EOK by zároveň uvítala väčšiu flexibilitu pravidiel štátnej pomoci a vytvorenie dočasného krízového rámca na boj proti ekonomickým dôsledkom vojny. Okrem toho však včerajší samit tiež musí podporiť núdzové opatrenia na ochranu pracovných miest a kúpnej sily domácností. Je dôležité, aby sa naši premiéri a prezidenti nezameriavali len na strednodobé a dlhodobé dopady nezodpovedného a nebezpečného správania Ruska, ale aj na najpálčivejšie problémy, ktorým Európa čelí práve teraz. Naši premiéri a prezidenti tiež musia diskutovať o tom, ako sa vyhnúť vojnovým špekuláciám, predovšetkým v rámci cien energií, ale aj zásob potravín a základných priemyselných materiálov.

Zdroj: EOK

Európska odborová konfederácia (EOK) s približne 45 miliónmi odborárov združených v 90 konfederáciách v 38 krajinách vystupuje v mene európskych pracovníkov jednotným hlasom, aby mala silnejšie slovo pri rozhodovaní EÚ.

www.etuc.org

Fotografia: Copyright European Union

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *