Značka: ženy

Ženy a BOZP

Nedávno sme oslavovali Medzinárodný deň žien. Pripomenuli sme si dôležitosť žien a ich postavenie v spoločnosti. Ženy pracujú, vychovávajú deti, starajú sa o rodinu, ale pracujú aj ako dobrovoľníčky a organizátorky spoločenského a politického života.…