Európsky deň rovnosti v odmeňovaní – symbolický deň pripomína mzdovú nerovnosť medzi pohlaviami, tento rok pripadol na 15. novembra 2022.

V praxi to znamená, že v 27-člennej Európskej únii ženy až do konca roka pracujú zadarmo, pretože rozdiel v ich platoch oproti mužom je na úrovni 13 percent. Podľa údajov Európskej komisie tento 13-percentný rozdiel znamená, že ženy voči mužom v EÚ sú ukrátené o jeden a pol mesačného platu.

Európsky deň rovnakého odmeňovania pripadá na deň, keď ženy v EÚ symbolicky prestávajú dostávať výplatu za rovnakú prácu v porovnaní so svojimi mužskými kolegami.

Vlani pripadol Európsky deň rovnosti v odmeňovaní na 10. novembra. Celosvetovo deň rovnakého odmeňovania pripadal zväčša na 18. septembra.  To značí, že v EÚ sú na tom ženy v tomto smere lepšie, ako v iných častiach sveta, prevládajú však značné rozdiely medzi členskými štátmi.

Rozdiel v odmeňovaní medzi ženami a mužmi viacero dôvodov: väčšie zastúpenie mužov na vysoko zodpovedných pozíciách a nadmerné zastúpenie žien v slabšie platených sektoroch ako sú školstvo alebo zdravotníctvo.

Viac žien ako mužov tiež pracuje na čiastočný úväzok, pretože sa starajú o deti alebo starších členov domácnosti. Ženy tiež často čelia problému tzv. skleného stropu, keď za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty sú platené menej ako muži. To má dominový efekt aj na ich dôchodky, ktoré sú preto nižšie.

Na Slovensku bol v roku 2022 týmto dňom 4. november. Ide o symbolický deň, kedy ženy akoby prestávajú byť, na rozdiel od mužských kolegov, platené za rovnakú prácu. Spoločnosť 365.bank upozorňuje, že na Slovensku je tento problém obzvlášť vypuklý. Z jedného eura, ktoré zarobia slovenskí muži, dostanú Slovenky za svoju prácu 0,84 eur. V európskom Indexe rodovej rovnosti za rok 2021 skončila naša krajina na chvoste rebríčka, konkrétne na 24. mieste, čo je pod priemerom Európskej únie (EÚ). Za Slovákmi sa umiestnilo už len Rumunsko, Maďarsko a Grécko. Napriek tomu, že uplynulo už viac ako 60 rokov, odkedy bolo právo na rovnakú odmenu zakotvené v zmluvách EÚ, slovenské ženy nie sú za svoju prácu rovnako zaplatené ako muži. Kým ženy v roku 2020 zarábali v priemere 1 198 eur, priemerná hrubá mzda mužov bola 1 460 eur. Ženy tak zarábali priemerne o 262 eur menej ako ich náprotivky na rovnakej pozícii.

Ak sa to premení na odpracované dni, tak v roku 2022 od 4. novembra pracujú ženy na Slovensku až do konca roka zadarmo. To znamená, že z jedného eura, ktoré zarobia muži, dostanú ženy 84,2 centov.  Ide o symbolický deň, ktorý sa každý rok mení. Oproti minulému roku v SR nastalo zlepšenie.

Ženy na Slovensku sú ešte vždy platené „ženským eurom“, a to nie je dobrá správa.  Ak chceme dosiahnuť férové ohodnotenie práce žien v našej spoločnosti, musíme zohľadniť faktory ako rodová segregácia na trhu práce, nedostatok flexibility v pracovnom čase, tradičné rodové rozdelenie rolí v starostlivosti o členov rodiny a sklený strop.

RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., samostatná vedecko-výskumná pracovníčka s bohatými skúsenosťami najmä v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovných podmienok, faktorov pracovného prostredia, trhu práce a zamestnanosti, či pracovnoprávnych vzťahov. Venuje sa aj expertným aktivitám na rôznych projektoch, lektorskej a publikačnej činnosti. Na projekte Podpora kvality sociálneho dialógu sa podieľala ako garantka a odborná analytička na 3 analytických výstupoch a v súčasnosti poskytuje poradenstvo v rámci Klientskeho centra odborov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *