A. Szalay: „Odmeňovanie ide ruka v ruke s pracovnými podmienkami“

Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS) je členom Konfederácie odborových zväzov SR prakticky od jej konštituovania a zastrešuje zamestnancov v približne 250 základných odborových organizáciách, a to v zariadeniach sociálnych služieb, regionálnych úradov verejného zdravotníctva, zdravotníckych lôžkových zariadeniach, v záchrannom zdravotnom systéme, v kúpeľoch na Slovensku, v stredných zdravotníckych školách.

Čítaj viac

Priemyselná politika: EÚ musí konečne konať, a nie len naprávať zlyhanie trhu

Otázka, ako najlepšie zabezpečiť strategickú autonómiu európskeho priemyslu, bola predmetom diskusie o priemyselnej politike na októbrovom plenárnom zasadnutí Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV). Počas plenárneho

Čítaj viac