V roku 2024 sa uskutoční už tretí ročník súťaže o ekologické ocenenia EÚ. Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) pri tejto príležitosti vyzýva podniky, aby využili rastúci záujem o ekologické potraviny a poľnohospodárstvo v celej Európe a uchádzali sa o tieto prestížne ceny.

Ekologické ocenenia EÚ, ktoré sa udeľujú od roku 2022, ponúkajú prevádzkovateľom v tomto odvetví dôležitú platformu na zviditeľnenie svojich vynikajúcich výsledkov a inovácií. Európska únia sa totiž snaží o to, aby sa do roku 2030 podiel poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej ekologickým spôsobom zvýšil na 25 %.

Prihlášky sa môžu podávať online na webovej stránke venovanej ekologickým oceneniam EÚ do 12. mája 2024.

Súťaž organizuje Európska komisia spolu s EHSV, Európskym výborom regiónov, združením COPA-COGECA a organizáciou IFOAM Organics Europe.

EHSV dohliada na nominácie, užší výber a udeľovanie ocenení v troch kategóriách: najlepší maloobchodný spracovateľ potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby, najlepší maloobchodný predajca potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby a najlepšia ekologická reštaurácia/stravovacia služba.

Ako vysvetlil predseda EHSV Oliver Röpke, „ekologické ocenenia EÚ sú uznaním inovácií, nadšenia a odhodlania ľudí, ktorí sú skutočnými zástancami biopotravín a ekologickej výroby v EÚ a pomáhajú zaistiť, že sa k nim dostanú aj bežní spotrebitelia„.

Minuloroční víťazi v kategóriách, o ktorých rozhoduje EHSV, spojili svoje sily s cieľom povzbudiť podniky, aby sa uchádzali o získanie takéhoto ocenenia.

Kevin Scully, ktorého podnik The Merry Mill, bol ocenený ako najlepší maloobchodný spracovateľ potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby, vrelo odporučil ostatným podnikom, aby sa do súťaže o ekologické ocenenia prihlásili, „pretože sa tak môžu zviditeľniť a získať veľkú podporu“.

Paul Kolarik, majiteľ rakúskej reštaurácie Kolarik im Prater a držiteľ ceny za najlepšiu ekologickú reštauráciu, jeho slová potvrdil: „Skutočnosť, že sme získali ekologické ocenenie, vyvolala veľký záujem médií o náš podnik. Zároveň sa objavili nové príležitosti na spoluprácu a našu angažovanosť v oblasti ekologického poľnohospodárstva a udržateľnosti si všimli aj mnohí politici.“

V kategórii „najlepší maloobchodný predajca potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby“ zvíťazil v 2023 podnik Gut Wulksfelde. Jeho manažér Hauke Rüsbült sa drží svojho presvedčenia: „Veríme, že ekologické poľnohospodárstvo je pre budúcnosť poľnohospodárskeho odvetvia tá správna cesta.

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 23. septembra 2024 pri príležitosti Dňa ekologickej poľnohospodárskej výroby EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *