Medzinárodný deň žien stanovila Organizácia spojených národov (OSN) na 8. marec, pretože v tento deň v roku 1908 bojovali ženy v uliciach New Yorku za svoje politické práva a sociálne postavenie. Ženy bojovali za svoje práva aj pred týmto dňom a neprestali bojovať ani po ňom. V slovenských odboroch máme veľa žien, ktorým nie sú ľahostajné pracovné podmienky  zamestnancov rôznych firiem a inštitúcií. Konfederácia odborových zväzov združuje niekoľko zväzov, ktorých predsedníčkou je žena.

Dnes vám predstavíme Slovenský odborový zväz zamestnancov obrany a jeho predsedníčku Mgr. Katarínu Krajčovú.

Keďže ide o silový rezort, možno vás prekvapí, že:

  • viac ako polovicu členov odborového zväzu tvoria ženy
  • viac ako 50 % predsedov základných organizácií sú ženy
  • ženy tvoria 70 % z celkového počtu novoprijatých členov
  • vzhľadom na platové tabuľky v rezorte, ženy a muži nie sú platovo diskriminovaní a sú platení podľa svojho pracovného zaradenia
  • pracovníci rezortu majú záujem vstúpiť do odborov a preto rastie počet členov tohto odborového zväzu
  • zväzu sa podarilo uzavrieť Kolektívnu zmluvu na rok 2021 a vyriešiť aj mnohé problémy z minulosti, ktoré trápili zamestnancov

Žiaľ, iba 5 % z celkového počtu členov sú mladí ľudia vo veku do 35 rokov. Práve zvrátenie tohto trendu je jednou z výziev, ktoré si dala Katarína Krajčová na rok 2021. Držíme jej palce!

8. marec Medzinárodný deň žien: Zamestnávatelia a vlády nedostatočne bojujú proti násiliu a obťažovaniu v práci

Predsedníčka Slovenského odborového zväzu zamestnancov obrany nám odpovedala na niekoľko otázok:

Vyžaduje si podpora žien vo Vašej práci odborovej predsedníčky iný prístup ako u mužov? Ak áno, čo robíte inak, aby ste ich podporili v rámci ich práce?

Na základe doterajších skúsenosti v práci predsedníčky odborového zväzu som nezaznamenala žiaden rozdiel v tom, či funkciu vykonáva muž alebo žena. Som predsedníčkou v silovom rezorte obrany, kde zatiaľ na Slovensku rezort vždy riadil muž. Pri práci nie je rozhodujúce, či rokovanie prebieha medzi mužom alebo ženou, je dôležitý človek, jeho osobnostné a odborné vlastnosti.

Medzi platmi žien a mužov je na Slovensku v priemere ešte stále zhruba 20%-ný rozdiel. Ženy majú väčší problém zamestnať sa. Čo sa s tým dá robiť? Má Vaše odborové združenie v pláne nejaké konkrétne kroky ?

Vzhľadom na to, že v rezorte sú zamestnanci odmeňovaní podľa platových tabuliek (v súlade so zákonom o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme alebo v štátnej službe), z tohto rozdiel v platoch nevzniká. Môžem konštatovať, že rozdiel môže vzniknúť na základe sympatie alebo antipatie pri priznávaní pohyblivej zložky mzdy alebo pri udeľovaní odmien. To sa však môže týkať rovnako žien, ako aj mužov.

Povedzte nám jednu zaujímavosť (nemusí sa týkať rodovej rovnosti) o Vašom odborovom združení, ktoré zatiaľ vie málo ľudí a s čím by ste sa radi pochválili.

V súčasnej pandemickej dobe sa v rámci sociálneho dialógu podarilo dohodnúť so zamestnávateľom, že počas celoplošného testovania – v rámci možností v jednotlivých útvaroch a zariadeniach rezortu obrany – budú zamestnanci testovaní na pracovisku. Túto možnosť využilo množstvo zamestnancov, nemuseli čakať v niekoľkohodinových zástupoch na odberných miestach v mestách a na dedinách. Toto opatrenie zabránilo nekontrolovanému šíreniu ochorenia COVID-19 v rezorte.

Na čo ste najviac hrdá vo svojej práci ako predsedníčka OZ?

Teší ma, že sa aj napriek zložitej situácii podarilo zvrátiť dlhoročný trend klesajúceho počtu členov nášho odborového zväzu. Do roku 2016 k nemu dochádzalo v rámci celkovej situácii v krajine, ale aj na základe reorganizačných zmien v rezorte obrany. Momentálne môžem konštatovať, že naše pôsobenie sa rozširuje, vznikajú nové základné organizácie, a tým pádom narastá aj počet členov odborového zväzu.

Súčasný stav v spoločnosti je zložitý, predstavitelia vládnej moci navrhujú novely zákonov, ktoré prácu odborových organizácií sťažujú. Rozhodnutia vydávajú bez konzultácie alebo bez akceptovania návrhov zástupcov zamestnancov.

Práve preto považujem za úspech to, že v rezorte obrany nedošlo k prerušeniu sociálneho dialógu a podarilo sa nielen uzatvoriť Kolektívnu zmluvu na rok 2021, ale aj vyriešiť viaceré problémy, ktoré v predchádzajúcom období boli „neriešiteľné“. Očakávam, že s ohľadom na tieto skutočnosti sa nám bude aj naďalej dariť presvedčať nečlenov, aby sa zaradili medzi nás, odborárov. To je základný predpoklad, ktorý nám umožní posilniť odborové hnutie a budeme schopní vyrokovať ďalšie zvýšenie životného štandardu zamestnancov.

Chceli by ste ešte niečo dodať?

I napriek tomu, že rezort obrany je chápaný ako doména mužov, viac ako polovicu z počtu členov odborového zväzu tvoria ženy. Viac ako 50 % predsedov základných organizácií sú ženy a ich zastúpenie vo výkonných výboroch je takmer dvojtretinové. K vstupu do odborového zväzu sa darí získať 70 % žien z celkového počtu novoprijatých členov. Chcem veriť, že tento trend sa nám podarí udržať.

Osobne ma mrzí, že iba 5 % z celkového počtu členov sú ľudia vo veku do 35 rokov. To je problém, na ktorý budeme musieť sústrediť našu pozornosť do budúceho obdobia.

Prihlásiť sa ku odberu noviniek!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *