Rozdiel až 20% v platoch medzi ženami a mužmi je celoslovenským problémom. V niektorých odvetviach je situácia lepšia, inde horšia.

Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry (SLOVES), ktorého väčšiu časť členskej základne tvoria zamestnanci štátnej s verejnej správy, a teda prevažne ženy, ide na riešenie tohto problému komplexne. Netlačí v rámci kolektívneho vyjednávania len na zvyšovanie miezd. Za cieľ si prioritne kladie zosúlaďovanie rodinného a pracovného života a  individuálny prístup k pracovným povinnostiam zamestnancov.

Cestou kolektívneho vyjednávania sa tak SLOVES snaží presadzovať priaznivejšie pracovné podmienky pre všetkých, teda nielen pre ženy.

Za posledné roky sa mu podarilo pre zamestnancov vybojovať:

  • skrátenie pracovného času bez negatívneho dopadu na mzdy,
  • pružný pracovný čas s cieľom, aby si zamestnanci vedeli lepšie naplánovať a využiť svoj deň v prospech práce i rodiny,  
  • či platené voľno pri závažných osobných a rodinných dôvodoch, na sprevádzanie žiaka prvého ročníka alebo sprevádzanie zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia, voľno pri narodení dieťaťa, či tzv. „sick day“(deň voľna pri nevoľnosti).

Prioritou SLOVESu bude do budúceho obdobia aj ďalšie zvýšenie transparentnosti v odmeňovaní, ktorá by zlepšila prístup zamestnancov k informáciám a vniesla viac svetla aj do prideľovania pohyblivej časti mzdy.

Rovnako ako KOZ SR, aj jej členské združenie SLOVES vidí šancu pomôcť rodičom cestou rozumného využitia časti európskych peňazí z Plánu obnovy, napríklad na zabezpečenie dostatočného množstva jaslí a škôlok. Umožnilo by to ženám skorší návrat do pracovného procesu a pomohlo v ďalšom kariérnom raste.

Na čele SLOVESu stojí Milena Rácová, ktorá šéfuje odborovému zväzu s viac ako 21 500 členmi, z ktorých asi 2/3 tvoria práve zástupkyne nežného pohlavia.  Najmladší člen zväzu má 23 rokov a najstarší 88 rokov.  

V našom seriálI, v ktorom predstavujeme odborové zväzy na čele s dámami, budeme pokračovať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *