Vládna kríza paralyzovala aj parlament. Ten dnes konečne zasadal a schválil novelu zákona o sociálnom poistení.

Konečne po roku a početných výzvach KOZ SR poslanci zvýšili pandemické nemocenské a OČR, hoci zatiaľ len na 1 mesiac. Na posilnenie motivácie dodržiavania karanténnych opatrení sa tak bude v apríli výpadok príjmu kompenzovať zvýšením denného vymeriavacieho základu pandemického nemocenského a ošetrovného na 75% denného vymeriavacieho základu. To predstavuje takmer 100% čistej mzdy.

Po novom budú môcť poistenci požiadať aj o opätovné posúdenie nároku na pandemické ošetrovné, a to 2x ročne.

Predĺži sa aj obdobie na čerpanie nemocenského, ak uplynulo počas pandémie a ak z dôvodu sťaženého prístupu k zdravotnej starostlivosti dočasná práceneschopnosť naďalej trvá. Týka sa to prípadov, keď toto obdobie uplynulo počas pandemickej krízovej situácie. Musia byť však splnené tri podmienky.

  • Prvou je trvanie dočasnej pracovnej neschopnosti, čo je predpokladom pre nárok na nemocenské.
  • Ďalšou podmienkou je, že podporné obdobie uplynulo v súvislosti s dočasnou pracovnou neschopnosťou (aktuálnou alebo predchádzajúcou), ktorej trvanie sa predlžovalo z dôvodu krízovej situácie, teda z dôvodu sťaženého prístupu k zdravotnej starostlivosti.
  • Podmienkou je tiež, že poistenec po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti nebude mať z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou, na základe čoho by mohol vzniknúť nárok na invalidný dôchodok. Posledné dve podmienky by mal posudzovať posudkový lekár Sociálnej poisťovne.

Od KOZSR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *