Klientske centrum odborov svojou činnosťou už tretí rok pomáha ľuďom, ktorí majú problémy v zamestnaní, s ktorými si nevedia sami poradiť. Klientske centrum radí v oblasti pra­covného práva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovného prostre­dia a v mnohých ďalších oblastiach, s ktorými sa zamestnanci stretávajú. My vám prinášame pravidelne niekoľko prípadov, v ktorých Klientske centrum odborov poradilo svojim klientom.

Otázka:

Dobrý deň prajem. Rád by som sa opýtal, po koľkých hodinách mám nárok na 2 stravné lístky? Prestávku na obed máme 45 minút. Koľko stravných lístkov môže dostať zamestnanec maximálne za mesiac, ak splní mesačný pracovný fond, poprípade má hodiny naviac, no neprekročí maximálny počet hodín v týždni? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď:

Podľa § 152 ods. 2 Zákonníka práce zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla, vrátane vhodného nápoja,  zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby – ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby.

Nárok na zabezpečenie stravovania alebo poskytnutie finančného príspevku na stravovanie má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže, ale nemusí,  zabezpečiť ďalšie stravovanie alebo poskytnúť ďalší finančný príspevok na stravovanie. Tento benefit je možné dohodnúť v podnikovej kolektívnej zmluve.

Nárok na stravný lístok má zamestnanec za každý odpracovaný deň, nie však za dovolenku, PN, sviatky –  v tieto dni nevykonáva žiadnu prácu. V rámci podnikovej kolektívnej zmluvy je možné dohodnúť, že aj za uvedené dni, alebo len niektoré z nich, zamestnancom prináleží stravný lístok.

Ilustračná fotografia: Dana Tentis od Pexels

Prihlásiť sa ku odberu noviniek!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *