U zamestnanca s pružným pracovným časom sa za deň dovolenky považuje čas zodpovedajúci priemernej dĺžke pracovného času pripadajúceho na jeden deň, ktorý vyplýva z ustanoveného týždenného pracovného času zamestnanca, pričom zamestnanec sa posudzuje akoby pracoval päť dní v týždni. 

Prepočítanie dovolenky na jednotlivé dni aj v uvedenom prípade (t. j. pri rozvrhovaní pracovného času v podobe pružného pracovného času) umožňuje odstránenie sporných bodov a zjednodušenie v prípade pružného pracovného času ako jednej z foriem nepravidelného pracovného režimu, pri ktorej dochádza k cyklickému striedaniu pracovných zmien, nezávisle od kalendárnych týždňov. Nevyhnutnosť prepočítavať dovolenku na dni je iba pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, pri pružnom pracovnom čase, pri stanovení pomernej časti dovolenky alebo pri krátení dovolenky.

Za dobu jedného dňa dovolenky sa preto pri pružnom pracovnom čase považuje doba zodpovedajúca priemernej dĺžke zmeny vyplývajúcej z ustanoveného pracovného času, bez ohľadu na počet pracovných hodín pripadajúcich na konkrétny deň. Zamestnanec sa pritom posudzuje akoby pracoval päť dní v týždni.

* Pružný pracovný čas je spôsob rovnomerného alebo nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, ktorý zamestnávateľ môže zaviesť kolektívnou zmluvou alebo po dohode so zástupcami zamestnancov. Základný pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec povinný byť na pracovisku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *