Priemyselná politika: EÚ musí konečne konať, a nie len naprávať zlyhanie trhu

Otázka, ako najlepšie zabezpečiť strategickú autonómiu európskeho priemyslu, bola predmetom diskusie o priemyselnej politike na októbrovom plenárnom zasadnutí Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV). Počas plenárneho

Čítaj viac