Členom odborovej organizácie sa môže v zásade stať ktorákoľvek fyzická osoba, a to bez ohľadu na jej spoločenský status (študent, zamestnanec dôchodca, uchádzač o zamestnanie atď.), a to aj pred dovŕšením 18 rokov veku. Závisí to však od stanov príslušnej odborovej organizácie. Niektoré odborové organizácie môžu mať upravené v stanovách, že členom odborovej organizácie sa môže sťať len osoba v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi u ktorého odborová organizácia pôsobí.

V stanovách iných odborových organizácii to môže byť upravené samozrejme aj voľnejšie, tzn. postačuje len podanie prihlášky za člena odborovej organizácie po súhlase príslušného odborového orgánu odborovej organizácie.

Vek nemusí byť zásadnou podmienkou, avšak vzhľadom na pracovnoprávnu spôsobilosť zamestnanca, tzn. spôsobilosť na právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch, môže byť členstvo v odborovej organizácii viazané najskôr na ukončenie  povinnej školskej dochádzky, pretože najskôr vtedy fyzická osoba môže uzavrieť pracovnú zmluvu so zamestnávateľom.

Je potrebné sa vždy v týchto prípadoch obrátiť sa na odborovú organizáciu, ktorá u zamestnávateľa pôsobí a zistiť u nej podmienky vzniku členstva aj prípadne u študenta, ktorý nedosiahol ešte vek 18 rokov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *