Zástupcovia Európskej odborovej konfederácie (EOK), zastupujúcej 93 národných odborových konfederácií v 41 krajinách a 10 európskych sektorových federácií odborov, sa stretli s ukrajinským odborovým hnutím, zastúpeným organizáciami FPU a KPU, 23. apríla 2024 v poľskom Lubline, v rámci Odborového summitu pre Ukrajinu.

Vzhľadom na pretrvávajúcu ruskú vojenskú agresiu voči Ukrajine, ktorá spôsobuje masové obete, ako aj deštrukciu sociálnej a energetickej infraštruktúry, a vedie k výraznému poklesu zamestnanosti a ekonomickej ťažkosti v krajine, EOK tento konflikt odsúdila. Milióny Ukrajincov sú vnútorne presídlení alebo utečenci v zahraničí, čo vedie k nedostatku pracovnej sily v kľúčových sektoroch. EOK súhlasí, že konzistentná a systematická integrácia pracovníkov z Ukrajiny na trh práce EÚ aj sveta by mala byť založená na princípe zabránenia diskriminácie a vykorisťovania a na solidarite medzi pracovníkmi.

Napriek veľmi ťažkým okolnostiam bola Ukrajina uznaná ako kandidátska krajina na vstup do EÚ, čo je míľnik, ktorý EOK víta. Odborári sa zaväzujú podporovať krajinu na jej ceste do EÚ a zúčastňovať sa na procese, aby prístupové rokovania priniesli výhody všetkým pracovníkom na Ukrajine a v celej EÚ.

Počas odborárskeho summitu bola schválená deklarácia, v ktorej sa pripomína, že rešpektovanie sociálneho dialógu a úlohy nezávislých sociálnych partnerov, vrátane plného rešpektovania odborových práv, slobody združovania, práva na organizáciu, kolektívneho vyjednávania, práva na štrajk a plnej ochrany odborových zástupcov, je základom demokracie a pilierom európskeho sociálneho modelu. Zdôrazňuje, že je nesmierne dôležité, aby krajiny a inštitúcie v Európe rešpektovali a posilňovali sociálny dialóg a odborové práva. V tomto rámci je nevyhnutné zabezpečiť podporu pre sociálny dialóg a primerané financovanie na budovanie kapacít sociálnych partnerov. V tejto súvislosti EOK víta rýchle prijatie balíka finančnej pomoci Ukrajine, špeciálneho ustanovenia, ktoré vyžaduje zapojenie odborových zväzov do určenia národného plánu a projektov, prosperujúcich celej ukrajinskej spoločnosti a vytvárajúcich dôstojnú prácu.

Odborári vyzývajú inštitúcie EÚ, aby zahrnuli odborové zväzy do všetkých procesov a diskusií a zvolali summit sociálnych partnerov pred stretnutiami EÚ s Ukrajinou. Odborové zväzy musia byť súčasťou procesu obnovy a musia sa zapojiť aj do Konferencie o obnove Ukrajiny v Berlíne v júni tohto roka.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *