Kategória: Analýzy

Zavedenie „home office“

Prepuknutie pandémie nového koronavírusu a následná koronakríza vyplývajúca z prijatia množstva obmedzujúcich opatrení donútila mnoho zamestnancov vykonávať prácu z domu. Na Slovensku doteraz prácu z domu využívalo len asi 3,5 % zamestnancov. V súčasnej…

Prvá pomoc po slovensky

Zhodnotenie Prvej pomoci S príchodom nového roka prepukla na Slovensku a celom svete pandémia nového koronavírusu SARS-COV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Rozšírenie pandémie spôsobilo zvýšenie zdravotných rizík, ale aj výrazné negatívne…