„Dať sa dohromady, je začiatok. Vydržať pohromade, je pokrok. Spolupracovať, je úspech.“

Henry FORD, americký vynálezca a priekopník automobilového priemyslu

     V Ústave SR je zakotvené právo každého občana slobodne sa združovať s inými občanmi v záujme ochrany svojich hospodárskych a sociálnych záujmov. Tradičnými organizáciami, prostredníctvom ktorých môžu pracujúci občania presadzovať svoje pracovné, hospodárske, sociálne i politické záujmy, sú odborové organizácie. Ich vznik sa datuje od druhej polovice 19. storočia a ich opodstatnenosť podčiarkuje fakt, že zamestnanec ako jednotlivec len málokedy vo vzťahu k zamestnávateľovi niečo zmôže. Naopak, je to odborová organizácia, ktorá má právo so zamestnávateľom kolektívne vyjednávať, zabezpečuje ochranu zamestnaneckých práv a zlepšuje ich mzdové a pracovné podmienky aj nad rámec zákonnej legislatívy. Okrem toho umožňuje svojim členom využívať bezplatne právne či ekonomické poradenstvo či konzultácie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Odborová organizácia je pritom jediná oficiálna inštitúcia, oprávnená uzatvárať so zamestnávateľom kolektívnu zmluvu, v ktorej sa upravujú pracovné podmienky a zamestnanecké benefity výhodnejšie, ako ich stanovuje zákon. A čím je odborovo organizovaných zamestnancov viac, tým je odborová organizácia silnejšia a jej vyjednávacia pozícia výhodnejšia.

10 DÔVODOV, PREČO BYŤ V ODBOROCH?

  • Získate zázemie silného sociálneho partnera, založené na vzájomnej dôvere, solidarite, odbornosti a profesionalite.
  • Možnosť pravidelného zvýšenia platu a zlepšenia pracovných podmienok vďaka dojednanej kolektívnej zmluve.
  • Možnosť získať väčší rozsah dovolenky a pracovného voľna s náhradou mzdy.
  • Adresná sociálna výpomoc pre členov, príplatky za jubileá, motivačné bonusy, upravené v kolektívnej zmluve.
  • Bezplatné odborné poradenstvo v pracovnoprávnych a sociálnych oblastiach.
  • Možnosť bezplatnej právnej ochrany pri pracovnoprávnych sporoch, podpora v prípade štrajku či protestných zhromaždení.       
  • Možnosť dojednania 13. a 14. platu v rámci kolektívnej zmluvy.
  • Možnosť dojednania skrátenia pracovného času či väčšieho počtu bezpečnostných prestávok v práci.            
  • Podpora vzdelávacích kurzov v rámci profesijného vzdelávania
  • Zľavy v zmluvných zariadeniach odborov alebo v hotelovej sieti Sorea         

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *