A. Szalay: „Za veľmi dôležité však považujem aj prezentovanie dosiahnutých výsledkov.“

Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb združuje vo svojich radoch zamestnancov nemocníc, zariadení sociálnych služieb, kúpeľov, stredných zdravotníckych škôl, regionálnych úradov verejného zdravotníctva, domovov dôchodcov,

Čítaj viac

1 27 28 29