Rada Odborového zväzu KOVO na svojom zasadnutí dňa 15. 3. 2022  v Žiline rozhodla o zorganizovaní série regionálnych protestných aktivít odborárov s možným vyvrcholením v podobe generálneho štrajku.

Protestné aktivity majú byť reakciou na aktuálnu sociálno-ekonomickú situáciu obyvateľov Slovenska. Slováci sú vystavení neúnosnému zdražovaniu potravín, pohonných látok, energií i služieb. Odborári kritizujú najmä nedostatočnú, v niektorých prípadoch úplne chýbajúcu podporu vlády obyvateľom Slovenska. Táto podpora by sa mala predovšetkým týkať oslabených sociálnych skupín, ako sú dôchodcovia, samoživitelia rodín, nízkopríjmové osoby a pod. V tomto duchu sa po zasadnutí Rady OZ KOVO vyjadrilo vedenie OZ KOVO na čele s predsedom, Emilom Machynom a prezidentom KOZ SR, Marianom Magdoškom, aj pred médiami. V najbližších dňoch tak začína aktivačná kampaň zväzu pre členov i všetkých obyvateľov Slovenska, ktorým záleží na kvalite ich života a najmä na tom, aby za mzdy, ktoré zarábajú, či za dávky, ktoré od štátu dostávajú (napr. dôchodky) dokázali slušne žiť, a nie živoriť.

Predstavitelia odborov z Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ SR) sa v pondelok, 14.3.2022, v Bratislave zúčastnili aj spoločného stretnutia s Jednotou dôchodcov na Slovensku, Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, Asociácie na ochranu práv pacientov SR, Asociácie slovenských kúpeľov, Združenia miest a obcí Slovenska a Združenia kresťanských seniorov. Na tlačovej besede spoločne požiadali vládu, aby sústredila svoju pozornosť na zdražovanie, ktorému čelíme a ktoré nás čaká aj v najbližších mesiacoch. Zástupca KOZ SR a zároveň predseda OZ KOVO, Emil Machyna, sa na tlačovej besede po stretnutí vyjadril, že takáto spoločná výzva rôznych nezávislých združení je dôležitá na dosiahnutie ich cieľa a verí, že vláda ich nielen vypočuje, ale zároveň navrhne systémové opatrenia, ktoré situáciu pomôžu riešiť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *