Podľa novej správy EOK (Európskej odborovej konfederácie), ktorá sa venuje potrebe konať na celoeurópskej úrovni na zastavenie nízkych miezd, sa rozdiel medzi zárobkom najbohatších a najchudobnejších Európanov za posledné desaťročie zvýšil vo väčšine členských krajín.

Zo správy o „nerovnej Európe“, ktorú v piatok zverejnila EOK a jej výskumný inštitút ETUI, vyplýva, že mzdová nerovnosť sa v rokoch 2010 až 2019 zvýšila v 14-ich členských štátoch, najviac v Maďarsku, Španielsku a Belgicku.

Odborníci, ktorí vypracovali správu, vysvetľujú, že je to dôsledok poklesu podielu pracovníkov, na ktorých sa vzťahujú kolektívne dohody, a poklesu alebo zmrazenia relatívnej hodnoty minimálnych miezd.

Rozsah kolektívneho vyjednávania sa od roku 2000 znížil v 22-och z 27 -ich členských štátov EÚ v dôsledku národných a európskych politík, zameraných na zníženie bezpečnosti práce.

Nerovnosť v mzdách sa zvýšila v 8 -ich zo 14 -ich krajín, v ktorých relatívna hodnota zákonnej minimálnej mzdy – ako percento mediánu alebo priemernej mzdy od roku 2010  – klesla alebo bola zmrazená.

Zistenia prichádzajú pred záverečnými rokovaniami o návrhu smernice EÚ o minimálnych mzdách a kolektívnom vyjednávaní po tom, ako Európsky parlament podporil rázne opatrenia na riešenie rastúcej mzdovej nerovnosti. Zvýšenie minimálnej mzdy by tiež výrazne znížilo rozdiely v odmeňovaní žien a mužov.

EOK volá po:

  • Prahu dôstojnosti pre zákonnú minimálnu mzdu, stanovenom na 60 % mediánu mzdy a 50 % priemernej mzdy v každom členskom štáte.
  • Zákaze poskytovania verejných financií podnikom, ktoré odmietajú kolektívne vyjednávanie alebo porušujú dohody, ako súčasť opatrení na zvýšenie pokrytia vo všetkých členských štátoch.
  • Záruky, že tento zákon sa nedotkne existujúceho dobre fungujúceho systému kolektívneho vyjednávania vo Švédsku a Dánsku
Zástupkyňa tajomníka EOK, Esther Lynch

Zástupkyňa tajomníka EOK, Esther Lynch, sa na margo týchto zistení vyjadrila takto: „Je jasné, že politiky, ktoré sa v poslednom desaťročí uplatňovali na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni, zvýšili nerovnosť a táto správa ukazuje, že na mnohých pracovníkov sa zabúda. Generálni riaditelia si môžu dovoliť väčší luxus, zatiaľ čo milióny pracujúcich ľudí majú problém zaplatiť účet za kúrenie, musia jesť menej a menej kvalitných potravín a sú nútení zadlžovať sa, aby si mohli dovoliť nájomné.

„Nie je prekvapujúce, že sociálna a politická polarizácia sa za posledné desaťročie zvýšili. Sme veľmi ďaleko od „hospodárstva, ktoré pracuje pre ľudí“, ktoré sľubuje Európska komisia. Táto správa však ukazuje, že riešenia tohto problému sú rovnako jasné ako jeho príčina – primerané minimálne mzdy sú kľúčové pre zníženie nerovnosti a silnejšie kolektívne vyjednávanie je najlepším spôsobom, ako dosiahnuť skutočne spravodlivé odmeňovanie.

Smernica EÚ o minimálnej mzde je príležitosťou napraviť chyby z minulosti a zabezpečiť, aby milióny pracujúcich a ich rodiny už nežili v chudobe. Lídri EÚ a členských štátov musia konať s naliehavosťou, ktorú si vyžaduje situácia uvedená v tejto správe, a čo najskôr uzavrieť rokovania o prísnej smernici.

Prihlásiť sa ku odberu noviniek!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *