Od začiatku tohto roka sa minimálna mzda zvýšila na 700 euro mesačne. Minimálna mzda však nie je len ekonomická kategória, odvíja sa od nej mnoho ďalších ukazovateľov a kategórií dotýkajúcich sa ekonomického a sociálneho života človeka.

KOZ SR neustále deklaruje, že minimálna mzda by mala zabezpečiť dôstojný život človeka. Mala by byť odmenou za prácu v štandardnom pracovnom čase, ktorá pracujúcim a ich rodinám a domácnostiam poskytne dostatok financií na život, ktorý je väčšinou spoločnosti vnímaný ako určitý základný štandard. Má umožniť žiť obyčajným, ale materiálne dôstojným životom.

V čase reálnych negatívnych dopadov nízkych miezd na Slovensku, aj v spojitosti s aktuálnou inflačnou a energetickou krízou, je potrebné posunúť diskusiu o minimálnej mzde a fenoméne tzv. pracujúcej chudoby, kedy ľudia len s ťažkosťami pokrývajú náklady domácností, a to aj napriek tomu, že sú normálne zamestnaní, do roviny dôstojnej minimálnej mzdy.

Minimálna mzda od 1.1.2023 – zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde

20222023
Mesačná minimálna mzda (€/mes.)646700
Hodinová minimálna mzda (€/hod.)3,7134,023
Nárast minimálnej mzdy  (%)3,698,36

Minimálne mzdové nároky od 1.1.2023 – § 120 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

StupeňKoeficient minimálnej mzdyVýpočet 2023MM 2023 (€)Koeficient
11= 7007001,00
21,2= (700 – 580) + 6968161,17
31,4= (700 – 580) + 8129321,33
41,6= (700 – 580) + 9281 0481,50
51,8 = (700 – 580) + 1 0441 1641,66
62 = (700 – 580) + 1 1601 2801,83

Mzdové zvýhodnenia 2023 od 1.6.2023

Po novele Zákonníka práce v roku 2020, ktorá zmrazila mzdové zvýhodnenia, prichádza od 1. júna 2023 aj k zmene vo vyplácaní príplatkov za prácu cez víkendy, v noci, za sťažený pracovný výkon a pracovnú pohotovosť. Slovenskí zamestnanci totiž majú nelichotivé prvenstvo medzi krajinami EÚ vo vykonávaní prác v neštandardných pracovných časoch (najmä v noci a nezaostávajú ani v prácach v sobotu a nedeľu). Dlhodobé vykonávanie práce najmä večer a v noci má negatívne dopady na ľudský organizmus, čo má následne negatívne dopady na celkový zdravotný stav obyvateľstva, preto by aj politiky štátu mali smerovať k obmedzovaniu takýchto prác a nie k ich zlacňovaniu a motivovaniu zamestnávateľov ich využívať.

Ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce naviazané na minimálnu mzdu, a to:

  • § 96 Pracovná pohotovosť
  • §122a Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu
  • § 122b Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu
  • § 123 Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu
  • § 124 Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

2022od 1. 6. 2023
Pracovná pohotovosť
 
neaktívna časť na pracovisku
100 % MM v €/hod.3,713100 % MM v €/hod.4,023
Pracovná pohotovosť
 
neaktívna časť mimo pracoviska
pevná suma v €/hod.0,7220 % MM v €/hod.0,81
Mzdové zvýhodnenie
 
sobota
pevná suma v €/hod.1,7950 % MM v €/hod.2,02
pevná suma v €/hod. (v kolektívnej zmluve alebo pracovnej zmluve)1,6145 % MM v €/hod. (v kolektívnej zmluve alebo pracovnej zmluve)1,82
Mzdové zvýhodnenie
 
nedeľa
pevná suma v €/hod.3,58100 % MM v €/hod.4,023
pevná suma v €/hod. (v kolektívnej zmluve alebo pracovnej zmluve)3,2290 % MM v €/hod. (v kolektívnej zmluve alebo pracovnej zmluve)3,63
Mzdové zvýhodnenie
 
nočná práca
pevná suma v €/hod.1,4340 % MM v €/hod.1,61
pevná suma v €/hod. – riziková práca1,7950 % MM v €/hod. – riziková práca2,02
pevná suma v €/hod. (v kolektívnej zmluve alebo pracovnej zmluve)1,2535 % MM v €/hod. (v kolektívnej zmluve alebo pracovnej zmluve)1,41
Mzdová kompenzácia za sťažený výkonpevná suma v €/hod.0,7220 % MM v €/hod.0,81

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *