Na stôl Európskej komisie sa dnes dostáva kľúčová reforma – dnes EK predstavila návrh smernice týkajúcej sa stáží. Cieľom je priniesť jednoznačnosť a dosiahnuť ukončenie škandálu neplatených stáží, ktoré často vykorisťujú mladých pracovníkov.

Európsky parlament už viackrát presadzoval zákaz neplatených stáží, no odborové zväzy teraz tlačia na poslancov, aby zabezpečili, že toto opatrenie bude zapracované do konečnej verzie smernice. Táto iniciatíva tvorí súčasť balíka na zlepšenie kvality stáží, ktoré majú poskytnúť mladým ľuďom lepšie príležitosti pre začiatok ich pracovnej kariéry.

EOK víta úmysel zakázať neplatené stáže

Avšak, hoci EOK víta úmysel zakázať neplatené stáže v odporúčaniach Rady, zároveň zdôrazňuje potrebu presného znenia v samotnej smernici. Je to nevyhnutné, aby sa zabránilo akýmkoľvek nejasnostiam, ktoré by mohli ohroziť najzraniteľnejších a podnecovať ich zneužívanie. EOK tiež trvá na tom, že zodpovednosť za zabezpečenie kvality stáží musí byť jasne uložená členským štátom a zamestnávateľom.

Generálna sekretárka EOK Tea Jarcová, podotkla: „Neplatené stáže znamenajú, že talentovaní mladí ľudia z pracujúcich rodín sú vytláčaní z mnohých kariér, pretože si nemôžu dovoliť pracovať zadarmo. Je to hlboko vykorisťujúca prax, ktorá zakoreňuje sociálnu nerovnosť.“

Budúcnosť mladých ľudí v Európe

Kladieme dôraz na to, že je nevyhnutné, aby sme dospeli k pevnému riešeniu tejto problematiky, ktorá má vplyv na budúcnosť mladých ľudí v Európe. Európsky parlament, odborové zväzy a občania dlhodobo podporovali zákaz neplatených stáží, teraz je na čase, aby sa táto požiadavka dostala do konečného znenia smernice a priniesla konkrétne zmeny. Je to krok správnym smerom, aby sme zabezpečili spravodlivé pracovné podmienky a vyhli sa vykorisťovaniu mladých pracovníkov.

Zdroj: EOK

Európska odborová konfederácia (EOK) s približne 45 miliónmi odborárov združených v 90 konfederáciách v 38 krajinách vystupuje v mene európskych pracovníkov jednotným hlasom, aby mala silnejšie slovo pri rozhodovaní EÚ.

 

www.etuc.org

Foto: Pexels

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *