Čoraz viac Európanov sa obáva, že sa im nepodarí nájsť dôstojné bývanie, ktoré si môžu dovoliť. Sú vystavení rizikám, ako je nevyhovujúce bývanie, finančný tlak, neistota bývania a dokonca aj bezdomovectvo. Cenovo nedostupné bývanie môže ovplyvniť zdravie a pohodu ľudí, viesť k nerovnakým životným podmienkam a príležitostiam a spôsobiť náklady na zdravotnú starostlivosť, nižšiu produktivitu a škody na životnom prostredí.

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vydal na konferencii, ktorú nedávno usporiadal v Bruseli, jasné varovanie: kríza bývania v Európe sa prehlbuje, čo prináša mnoho ďalších vedľajších účinkov.

Podľa nedávnej štúdie nadácie Eurofound kríza v oblasti bývania postihuje najmä mladých ľudí a bráni im, aby sa odsťahovali od rodičov. Vek, v ktorom aspoň 50 % ľudí v EÚ žilo mimo svojho rodičovského domova, sa v rokoch 2007 až 2019 zvýšil z 26 na 28 rokov. Španielsko, Chorvátsko, Taliansko, Cyprus, Belgicko, Grécko a Írsko čelili v rokoch 2010 až 2019 najväčšiemu nárastu počtu ľudí vo veku 25 – 34 rokov žijúcich so svojimi rodičmi.

EHSV sa už roky snaží upozorniť na problémy s bývaním v celej EÚ. V roku 2020 výbor prijal stanovisko na tému Univerzálny prístup k dôstojnému, udržateľnému a z dlhodobého hľadiska cenovo dostupnému bývaniu, ktoré vypracovali jeho členovia Raymond Hencks a András Edelényi, a požadoval vypracovanie európskeho akčného plánu pre bývanie.

EHSV má v úmysle prostredníctvom odporúčaní z tejto konferencie vniesť do diskusie politický impulz a zabezpečiť, aby sa kríza v oblasti bývania v EÚ dostala do programu nového Európskeho parlamentu a novej Komisie na roky 2024 – 2029. Európska únia musí spojiť zdroje pri riešení nedostatku dôstojného a cenovo dostupného bývania.

ZROJ: EHSV

Ilustračná fotografia: PEXELS

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 1024px-European_Economic_and_Social_Committee_Logo_2020.svg_.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *