Nové zistenia európskeho prieskumu o sociálnej Európe jasne poukazujú na dôležitosť odmietnutia navrhovaných fiškálnych pravidiel, ktoré by mohli obnoviť éru úsporných opatrení. Eurobarometer, ktorý bol dnes zverejnený, odhaľuje, že deväť z desiatich občanov Európy považuje sociálnu Európu za osobne dôležitú, pričom mzdy a zdravotná starostlivosť patria medzi ich hlavné priority.

Tieto výsledky prieskumu prichádzajú v čase, keď EOK zverejnila štúdiu, ktorá poukazuje na to, ako by navrhované fiškálne pravidlá, o ktorých sa bude hlasovať na plenárnom zasadnutí 22. apríla 2024, mohli brániť Európe v riešení sociálnych otázok.

Štúdia EOK ukazuje, že väčšina členských štátov by nebola schopná splniť investičné ciele EÚ v oblasti nemocníc, bytov, škôl alebo v boji proti zmene klímy, ak by sa nové pravidlá prijali.

Generálna tajomníčka EOK Esther Lynch komentovala výsledky Eurobarometeru, zdôrazňujúc: „Tento prieskum jasne ukazuje, že občania chcú sociálnu Európu, a poslanci Európskeho parlamentu musia zabezpečiť, aby bolo možné dosiahnuť ich priority odmietnutím návratu k úsporným opatreniam.“

Zisťovanie ďalej poukazuje na obavy týkajúce sa mzdy a nákladov na život, súvisiace s úspornými opatreniami, ktoré často vedú k nízkym platom a zvýšenej nerovnosti.

EOK namiesto toho vyzýva poslancov Európskeho parlamentu, aby podporili odborársky manifest obsahujúci 12 priorít, ktoré prinesú spravodlivú dohodu pre pracovníkov.

Prijatie pravidiel, ktoré by brzdili Európu v riešení priorít svojich občanov, by podľa E. Lynch predstavovalo riziko ďalšej ekonomickej a sociálnej krízy a mohlo by to len nahrávať extrémne pravým politickým silám v predvečer európskych volieb. Je zrejmé, že Európa nemusí ísť týmto smerom. Existuje alternatíva – sociálna Európa, ktorá prináša spravodlivú dohodu pre pracovníkov – a táto možnosť musí byť voľbou voličov v júni.

Poslanci Európskeho parlamentu majú teraz príležitosť podporiť lepšiu sociálnu Európu, ktorú občania túžia vidieť.

Zdroj: EOK

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *