Európska únia čelí výzvam v dôchodkovej politike, ktoré sú zväčša spôsobené demografickými zmenami a ekonomickými tlakmi. Aktuálne trendy naznačujú, že starnúca populácia a zvyšujúce sa náklady na starnutie ohrozujú fiškálnu udržateľnosť dôchodkových systémov, čo vedie k radikálnym reformám zvyšujúcim vek odchodu do dôchodku a znižujúcim dôchodkové dávky. Zároveň mnoho pracujúcich čelí nízkym príjmom a neistote zamestnania, čo má za následok nedostatočné dôchodkové nároky.

Samostatne zárobkovo činné osoby a pracovníci na atypických zmluvách majú často menšie sociálne zabezpečenie. Neformálna práca a daňové úniky ďalej znižujú zdroje pre sociálnu ochranu. V dôsledku týchto faktorov klesajú dôchodkové plnenia a mnohí dôchodcovia čelia riziku chudoby. Ženy sú zvlášť zasiahnuté kvôli rodovým rozdielom na trhu práce.

V rámci Agendy 2030 a jej cieľov Európska únia vyzýva na adresné pomenovanie a riešenie týchto problémov. Zdôrazňuje sa potreba inkluzívneho trhu práce, ktorý by zlepšil nároky na dôchodky, a zdôrazňuje sa význam sociálnych a verejných investícií do zdravotnej starostlivosti, dlhodobej starostlivosti a bývania. Zároveň sa považuje za kľúčové plne indexovať dôchodky, zabezpečiť spravodlivý prístup k dôchodkom pre tých s náročnou prácou a bojovať proti rodovým rozdielom v dôchodkoch.

EOK zdôrazňuje potrebu zaistiť dôstojný životný štandard pre dôchodcov, podporovať medzigeneračnú solidaritu a zabezpečiť minimálne dôchodkové schémy pre všetkých. Navrhuje tiež boj proti čiernej práci a daňovým únikom, ako aj zabezpečenie dôstojného bývania.

Európska únia a jej členské štáty čelia výzve vytvoriť spravodlivú a inkluzívnu dôchodkovú politiku, ktorá bude reagovať na demografické zmeny a ekonomické tlaky, zabezpečí primeranú sociálnu ochranu pre všetkých, podporuje rodovú rovnosť a bojuje proti chudobe medzi dôchodcami.

Zdroj: EOK

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *