Európska odborová konfederácia (EOK) je hlasom viac ako 45 miliónov pracovníkov a 93 národných odborových organizácií, ako aj 10 európskych odborových federácií. Nedávno sa v Bruseli uskutočnilo prvé zasadnutie EOK v tomto roku, na ktorom sa stretli lídri národných konfederácií. Diskutovalo sa o mnohých dôležitých otázkach, vrátane sociálnej spravodlivosti a inováciách v Európe.

Jedným z významných bodov programu bolo stretnutie s Nicolasom Schmitom, eurokomisárom pre prácu a sociálne zabezpečenie, ktorý sa vyjadril k svojim cieľom týkajúcich sa sociálnych práv pracovníkov. Diskutovalo sa aj o budúcnosti európskej konkurencieschopnosti s bývalým prezidentom Európskej Centrálnej Banky Mariom Draghim.

EOK schválila niekoľko uznesení, ktoré zahŕňali plán na vytvorenie centra obnovy odborov, demokraciu v práci, reformu správy ekonomických záležitostí a boj za spravodlivú dôchodkovú politiku v EÚ. Okrem toho EOK vyjadrila podporu Globálnej koalícii MOP pre sociálnu spravodlivosť, ktorá sa snaží riešiť mnohé globálne sociálne problémy.

Významnou udalosťou bolo aj založenie Centrálnej európskej siete odborových zväzov (CETUN), ktorá spája odborové konfederácie z niekoľkých stredoeurópskych krajín. CETUN má za cieľ obhajovať spoločné záujmy a koordinovať ich na európskej úrovni. Na ich stretnutí sa diskutovalo o mnohých témach vrátane budovania sociálneho dialógu na západnom Balkáne a účinnej transpozícii Európskej smernice o primeraných minimálnych mzdách vo všetkých členských štátoch EÚ.

Monika Uhlerová, prezidentka Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky (KOZ SR) a členka výkonného výboru EOK, zdôraznila dôležitosť projektu CETUN a jeho prínos pre región. Odborníci, ako Čedanka Andrić a Oliver Röpke, prispeli k diskusii o tejto iniciatíve a k ďalším témam týkajúcich sa práv pracujúcich a sociálneho dialógu v Európe.

Celkovým cieľom Výkonného výboru EOK je podpora sociálnej spravodlivosti a inovácií v Európe prostredníctvom politík, legislatívnych zmien a medzinárodnej spolupráce. Ich úsilie a iniciatívy smerujú k zlepšeniu pracovných podmienok, zabezpečeniu dôstojných miezd a ochrane práv pracujúcich nielen v Európe, ale aj vo svete.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *