Značka: vzdelávacia aktivita

Stihli sme to!

Aj napriek momentálne nepriaznivej situácii na Slovensku sme len „o chlp“ stihli zrealizovať vzdelávacie aktivity s témami Prevencia v oblasti BOZP a Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie v rámci národného projektu Podpora kvality…