Author: Monika Orviská

Stihli sme to!

Aj napriek momentálne nepriaznivej situácii na Slovensku sme len „o chlp“ stihli zrealizovať vzdelávacie aktivity s témami Prevencia v oblasti BOZP a Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie v rámci národného projektu Podpora kvality…

Vzdelávajme sa!

Otvárame nové možnosti v oblasti vzdelávania prostredníctvom Centra pre vzdelávanie. Aj napriek pandémie COVID-19, ktorý nás už dlhšiu dobu trápi, sme sa mohli aspoň v menších skupinkách opäť vzdelávať. Zastávame názor, že…