Aj napriek tomuto „zvláštnemu obdobiu“ plnému opatrení a obmedzení sa nám, Centru pre vzdelávanie, podarilo zrealizovať začiatkom decembra 2020 vzdelávaciu aktivitu s názvom Mediálny tréning, na ktorej sa zúčastnili aspoň piati jedineční účastníci vzhľadom na situáciu a nariadenia v súvislosti s prevenciou ochorenia na COVID-19.

Radi konštatujeme, že po stránke odbornej, organizačnej a z hľadiska prospešnosti pre účastníkov bol mediálny tréning prospešný a veľmi aktuálny, aj keď organizátor musel riešiť mnoho problémov v súvislosti s pandémiou a  opatreniami s ňou súvisiacimi.

Hlavným cieľom vzdelávacej aktivity bolo získať kompetencie, ktoré by mali prispieť k zlepšeniu prezentácie jednotlivých OZ navonok, ale aj k vlastnej členskej základni. Obsah tvoril krátky súhrn teoretických vedomostí a praktických zručností z oblasti mediálneho prostredia a mediálnych zručností. Tak ako je tradícia v organizovaní našich vzdelávacích aktivít, aj v tejto aktivite sme sa zamerali na stručné teoretické základy z danej problematiky. V prvý vzdelávací deň sa pani lektorka PhDr. Viera Lehoczká, PhD., v rámci diskusie s účastníkmi zamerala na zistenia, aké majú skúsenosti s médiami, ako ich vnímajú, či pozitívne, alebo negatívne, či ako pasívny, alebo v niektorých prípadoch aktívny účastník. Časť kurzu počas prvého dňa bola zameraná aj na prezentáciu ukážok mediálnych výstupov z jednotlivých mediálnych zdrojov. Okrem predstavenia jednotlivých médií sa pani lektorka zamerala aj na psychologické aspekty komunikácie v médiách a tiež jazykovú rovinu kvality prejavu interpretovaného textu v médiách a v praxi.

V súčasnom období je situácia veľmi zložitá aj preto, lebo mnoho ľudí je vystavených neustálemu ataku a množstvu protichodných informácií, ktoré ovplyvňujú postoj jednotlivca k médiám, k spoločnosti a k predstaviteľom, ktorí ju reprezentujú. Druhý deň sme nazvali „mediálny ateliér“, kde si účastníci pripravili textové podklady k svojmu vystúpeniu pred kamerou. Každý si vyskúšal pod dohľadom lektorky aj čítanie textu pred kamerou, krátke zhrnutie výpovede, rôzne spôsoby možnej prezentácie. Zároveň si pripravili aj modelové situácie rozhovorov v dvojiciach, čiže v pozícii redaktora a tiež účastníka diskusie. V rámci diskusie pri individuálnych vystúpeniach pani lektorka vyzdvihla klady prezentujúcich a následne upozornila na problémy, ktoré by jednotlivci mali odstrániť pri svojich vystúpeniach. Na záver odprezentovali všetky nahrávky a spravili spoločnú analýzu vystúpení. Na základe odovzdanej spätnej väzby účastníci vysoko ocenili fundovaný, osobný prístup pani lektorky, ktorá vytvorila priateľskú pracovnú atmosféru. Zároveň vyzdvihli aj nácvik zručností pred kamerou, výbornú spoluprácu účastníkov a to, že si mali možnosť pod vedením odborníka rozobrať nedostatky v súvislosti s mediálnymi výstupmi.

Teší nás pozitívna odozva, a preto si vám dovoľujeme oznámiť, že po tomto úspešnom vzdelávaní sme „nabudení“ zrealizovať v dňoch 22.2 – 23.2.2021 v priestoroch OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, Vajnorská 1, Bratislava ďalší vzdelávací kurz pre tých, ktorým to v decembri nebolo umožnené. I napriek veľkému záujmu však ostáva počet účastníkov nezmenený vzhľadom na stále pretrvávajúce opatrenia, tak sa, prosím, čím skôr prihláste, aby ste mali miesto zabezpečené.

Už teraz sa na vás tešíme a prajeme v prvom rade pevné zdravie!

Subscribe to our newsletter!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *