Značka: príplatok

Ako ďalej s covidovým príplatkom?

Novelou zákona o sociálnom poistení sa prechodnými ustanoveniami upravilo (zvýšilo) poskytovanie tzv. pandemickej nemocenskej dávky za mesiac apríl 2021, vyplácanej poistencovi (napr. zamestnancovi) pri vzniku jeho dočasnej pracovnej neschopnosti, z dôvodu nariadenia…