Krízu nemožno prekonať bez posilnenia verejných a súkromných investícií

Vzhľadom na katastrofálny sociálny a hospodársky vplyv krízy, spôsobenej ochorením COVID-19, predstavil  Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) v dvoch stanoviskách svoje postoje k súčasnej

Čítaj viac