Mesiac: december 2020

Prečo je potrebná petícia?

Vláda svojimi činmi systematicky prispieva k zhoršovaniu životnej úrovne a sociálnych istôt najzraniteľnejších skupín slovenskej spoločnosti. Pod rôznymi zámienkami sa prijímajú zákony, vďaka ktorým prichádzajú pracujúci o svoje dlhoročne získavané štandardy. Cesta k týmto…

Diskusia k Plánu obnovy je tu…

Vláda dotiahla participatívny proces k dokonalosti. Prichádza online Verejná konzultácia k Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ktorá  sa uskutoční 15. 12. 2020. Konzultácia prebehne „s cieľom zapojiť širokú verejnosť do prípravy Plánu obnovy…

Už sa valí kilečko 2

V pozadí hádok vo vládnej koalícii o pandemických opatreniach – neopatreniach vykúka Sulíkovo „kilečko vol. 2“. Ide o súbor opatrení, tentokrát „469 riešení, ako zlepšiť podnikateľské prostredie“. Čím viac, tým lepšie, lebo kvantita je…