Vzhľadom na katastrofálny sociálny a hospodársky vplyv krízy, spôsobenej ochorením COVID-19, predstavil  Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) v dvoch stanoviskách svoje postoje k súčasnej hospodárskej kríze a k perspektíve obnovy v Európskej únii (EÚ).

Tento poradný orgán víta návrh plánu Next Generation EU, ktorý predložila Európska komisia a ktorý, podľa neho, prichádza včas. Akýkoľvek zbytočný odklad schválenia a vykonávania plánu znamená riziko, že dôjde k ohrozeniu hospodárskej obnovy EÚ.

Členovia EHSV však upozorňujú, že členské štáty musia posilniť verejné investície a vytvoriť synergie so súkromnými investíciami: úniková doložka Paktu stability a rastu a maximálna flexibilita v rámci pravidiel štátnej pomoci by sa mali uplatňovať aspoň dovtedy, kým nebude jednoznačne jasné, že došlo k rozsiahlej hospodárskej obnove a k výraznému poklesu nezamestnanosti.

EÚ potrebuje vo všeobecnosti posun smerom k hospodárskemu riadeniu, ktoré je zamerané na prosperitu a založené na solidarite, pretože návrat k úsporným opatreniam by oslabil výhody , vyplývajúce z plánu Next Generation EU.

Ako uviedol spravodajca stanoviska na tému Ročná stratégia udržateľného rastu na rok 2020, Philip von Brockdorff, „EHSV považuje túto stratégiu za príležitosť, ako dosiahnuť, aby bol dominantný hospodársky model odolnejší a udržateľnejší, a ako pripísať rovnakú váhu hospodárskym a sociálnym cieľom“.

Spravodajkyňa stanoviska Judith Vorbach, na tému Odporúčanie o hospodárskej politike eurozóny zdôraznila, že „s cieľom minimalizovať závažné dôsledky, plynúce z  ochorenia COVID-19 a zmeny klímy, odporúča EHSV hospodárske riadenie, ktoré je zamerané na prosperitu a založené na solidarite, ktoré uprednostňuje posilnenie investícií do udržateľného rastu, vyzdvihuje Európsky pilier sociálnych práv a reformu daňových politík“.

Dve stanoviská, ktoré boli prijaté na tohtoročnom októbrovom plenárnom zasadnutí, predstavujú príspevok EHSV k nadchádzajúcemu jesennému balíku opatrení , týkajúceho  sa európskeho semestra a s tým súvisiacimi  medziinštitucionálnymi  rozhodnutiami.

Zdroj: EHSV

Fotografia: © European Union, 2020

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *