Prvýkrát v histórii sa Medzinárodná konferencia práce nielen uskutoční online, ale v priebehu roka bude rozdelená do dvoch častí. Deje sa tak kvôli obmedzeniam spôsobeným pandémiou COVID-19.

Za predsedu 109. zasadnutia stálej konferencie bol na otváracom zasadnutí zvolený zástupca Marockého kráľovstva Omar Zniber, ktorý svoje zvolenie opísal ako „zdroj hrdosti“  pre jeho krajinu a africký región a uviedol: “Často sa hovorí, že zasadnutie Medzinárodnej organizácie práce je svetovým parlamentom práce, ktorý poskytuje vládam, zamestnávateľským a zamestnaneckým organizáciám členských štátov jedinečnú príležitosť viesť trojstrannú diskusiu o sociálnych a pracovných otázkach, ako aj o problémoch týkajúcich sa sveta práce.”

Generálny riaditeľ Medzinárodnej organizácie práce (MOP) Guy Ryder pri príležitosti otvorenia konferencie zdôraznil dôležitú úlohu, ktorú má zohrávať novozvolený predseda konferencie: “Verím, že po minuloročnom odklade zasadnutia všetky zložky MOP – vlády, zamestnávatelia a odborári zdieľali spoločné odhodlanie, že táto konferencia má pokračovať, pretože sme mali pred sebou dôležitú úlohu, od ktorej vo veľkej miere závisela inštitucionálna kontinuita našej organizácie.”

Počas zasadnutia boli tiež zvolení traja podpredsedovia konferencie, a to Chad Blackman z Barbadosu, zastupujúci skupinu vlády; Ronnie Goldberg z USA, zastupujúca skupinu zamestnávateľov; a Annette Chipeleme zo Zambie, ktorá zastupuje skupinu pracovníkov.

Po skončení zasadnutia nasledovalo vymenovanie úradníkov do výborov a pracovných skupín. Zasadnutie sa opätovne otvorí 3. júna, kedy začne pracovať väčšina výborov konferencie a bude prebiehať dva a pol týždňa. 

Plenárne zasadnutie bude pokračovať 7. júna a zasadať bude do 19. júna, za KOZ SR sa ho ako delegátka zúčastní viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová, ktorá uviedla: “KOZ SR tento rok požiadala Výbor pre aplikáciu dohovorov a odporúčaní Medzinárodnej organizácie práce o posúdenie súladu skutočností slovenskej legislatívy s dohovormi MOP, ktoré Slovenská republika ratifikovala, keďže sa domnievame, že novoprijatou legislatívou dochádza k porušovaniu záväzkov vyplývajúcich pre Slovenskú republiku z týchto dohovorov.“

Medzi body programu v júni patrí osobitný výstupný dokument o reakcii MOP na krízu spôsobenú COVID-19, rozpravy o správach predsedu vedúceho zboru a generálneho riaditeľa, program a rozpočet MOP na roky 2022 – 2023. Obsahuje tiež aj opätovnú diskusiu o sociálnej ochrane, posúdenie správ o uplatňovaní pracovných noriem počas pandémie COVID-19 a rozhovor o súvisiacich prípadoch v krajinách. 

Druhá časť konferencie sa začne 25. novembra a bude trvať do 11. decembra. Program konferencie zahŕňa tematické diskusie o nerovnostiach a svete práce, ako aj o zručnostiach a celoživotnom vzdelávaní. 

MOP bola založená v roku 1919, kedy sa svet spamätával z následkov deštruktívnej vojny, za účelom realizácie svojej hlavnej vízie postavenej na základnej premise, že univerzálny a trvalý mier môže byť nastolený len v prípade garancie sociálnej spravodlivosti. Táto hlavná idea je aktuálna aj po sto rokoch, v súčasnosti, v časoch veľkých technologických, demografických a environmentálnych výziev, ktoré majú, bezpochyby, dopady aj na svet práce.

„Medzinárodná organizácie práce musí využiť svoj potenciál na to, aby nebola v nasledujúcich obdobiach len bezzubou a ťažkopádnou agentúrou OSN, ale aby bola silnou a rešpektovanou inštitúciou, ktorá dokáže naďalej nastoľovať a podporovať štandardy, fundamentálne princípy a práva pre každého pracujúceho, vytvárať príležitosti pre mužov a ženy pre dôstojnú prácu a dôstojný príjem, podporovať čo najširšie pokrytie sociálnym zabezpečením a ochranou a posilňovať tripartizmus a sociálny dialóg,“ uviedla Monika Uhlerová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *