Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) spustil v decembri na plenárnom zasadnutí očkovaciu kampaň.

Očkovanie proti Covidu-19, spolu so všetkými ostatnými bezpečnostnými opatreniami, je najlepšou možnosťou, ako ukončiť prebiehajúcu zdravotnícku krízu. Momentálne sa percento plne zaočkovaných ľudí v jednotlivých členských štátoch EÚ značne líši, pohybuje sa od 26 % až po 82 % z celkovej populácie daného štátu.

Pandémia Covidu-19 ovplyvnila hospodárstva a spoločnosti po celom svete. Hoci sa európske hospodárstvo obnovuje rýchlejšie ako sa očakávalo, ľudí stále trápi osamelosť, domáce násilie či strach o živobytie.

Predsedníčka EHSV, Christa Schweng, pevne verí, že „Nikto nebude v bezpečí pred Covidom-19, kým nebudú v bezpečí všetci. Očkovanie a dodržiavanie bezpečnostných opatrení sú jediné overené spôsoby, ako ukončiť zdravotnícku krízu a ochrániť našu spoločnú budúcnosť.“

Vďaka očkovaniu sa budú môcť firmy, pracujúci a aj spoločnosť ako taká vrátiť čo najskôr do normálu. Lockdown sa nesmie stať novým normálom! Preto Európsky hospodársky a sociálny výbor na svojom plenárnom zasadnutí 8. decembra 2021 spustil vlastnú očkovaciu kampaň.

https://www.youtube.com/watch?v=xel5UuLYuRE&t=2s

Zdroj: EHSV

Fotografia: EHSV

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *