Viac ako 30 mladých odborárov, či už bežných členov odborov, ale aj predákov i profesionálov na lokálnej úrovni, sa 8. apríla 2021 stretlo na virtuálnom zasadnutí Rady mladých (RM) KOZ SR.

Keďže situácia s pandémiou sa nezlepšuje, mladí odborári z odborových zväzov sa museli opäť stretnúť virtuálne, cez online platformu. Pestrý program zasadnutia otvorila diskusia o aktuálnej situácii v odborovom hnutí na Slovensku s prezidentom KOZ SR Mariánom Magdoškom, ktorý vyzdvihol aj dobrú účasť mladých odborárov z väčšiny členských odborových zväzov: „Vidím, že mladí ľudia chcú byť v odboroch a majú záujem o odborársku prácu. Myslím si, že toto je jediná cesta, ako si dokážu zamestnanci obhájiť svoje oprávnené záujmy a svoje istoty v zamestnaní, inú cestu nepoznám a ani neexistuje.”

Neexistuje nijaká iná organizácia ako odbory pre prospech zamestnancov

Prezident KOZ SR poukázal na postavenie odborových organizácií v Zákonníku práce a v kolektívnom vyjednávaní. Aj samotná Európska komisia poukazuje na dôležitosť pokrytia zamestnancov kolektívnymi zmluvami. A právo kolektívne vyjednávať majú jedine odborári.

Podľa súčasných prieskumov až 80 percent ľudí na Slovensku nedôveruje politikom, zároveň vidíme veľký nárast nových odborových organizácií a nábor nových členov.

Prezident M. Magdoško informoval členov RM KOZ SR aj o zmenách v Zákonníku práce a súvisiacich legislatívnych normách: „Napadli sme na ústavnom súde novelu Zákonníka práce v 4. bodoch: Výpovedný dôvod pri dovŕšení 65 rokov a vzniku nároku na dôchodok,  zavedenie práce mladistvých – čo považujeme aj za hrubé porušovanie dohovorov Medzinárodnej organizácie práce. Akákoľvek práca pre 15-ročných je pre nás neprípustná. Cez poslanecký pozmeňovací návrh bola zrušená extenzia kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. Tu ideme opačným smerom ako celá Európa.  Posledným bodom v podaní je zákon o tripartite, ktorým chcú oslabiť KOZ SR.”

KOZ SR taktiež požiadala hlavného hygienika SR o prehodnotenie povinnosti nosiť respirátory FFP2 v interiéri na pracovisku pre zamestnancov vo výrobných prevádzkach a ich nahradenie rúškami. „Na základe našej iniciatívy vydal hlavný hygienik Vyhlášku UVZ SR č.111., ktorá je uvedená v čiastke 46 Vestníka vlády SR a obsahuje ustanovenie výnimiek, umožňujúcich pri práci nenosiť respirátor,” uviedol M. Magdoško.

Ďalším bodom programu zasadnutia Rady mladých bola odborná prednáška Seliny Artner z rakúskej odborovej centrály ÖGB, ktorá odpovedala na otázky, ako napríklad:

  • Ako sa postavila rakúska vláda a odborári ku koronakríze? Ako sa vyvíjal sociálny dialóg v Rakúsku? Čo odborári presadzovali a čo sa im podarilo?
  • Aké sú aktivity mladých odborárov počas pandémie v Rakúsku?
  • Ako zamestnanci vnímajú prijaté opatrenia? Aká bola a je nálada medzi zamestnancami?

Všeobecná kolektívna zmluva v Rakúsku o rúškach a testoch COVID-19

V Rakúsku bola uzavretá dohoda o sociálnom dialógu: ÖGB a Hospodárska komora (zamestnávateľská organizácia v Rakúsku s povinným členstvom) sa dohodli na „Všeobecnej kolektívnej zmluve“, ktorá bude upravovať prestávky v nosení rúšok na pracovisku a testy na COVID-19 počas pracovnej doby.

Je to prvá všeobecná kolektívna zmluva od roku 1978.  Všeobecná kolektívna zmluva sa vzťahuje na všetky spoločnosti, ktoré zastupuje Hospodárska komora (týka sa 75% pracovníkov v Rakúsku). „Rakúska konfederácia ÖGB vedie rokovania s dobrovoľnými organizáciami zamestnávateľov a s Poľnohospodárskou komorou s cieľom dosiahnuť úplné pokrytie všetkých pracovníkov. Poľnohospodárska komora už naznačila svoju podporu,“ uviedla Selina Artner.

Workshop o zmenách v Zákonníku práce

Ďalším dôležitým bodom zasadnutia RM KOZ SR bol workshop o zmenách v Zákonníku práce. Mladí odborári boli rozdelení do 4 skupín so zameraním na témy:

  • Novinky v Zákonníku práce – Výpoveď nad 65 rokov
  • Novinky v Zákonníku práce – Tripartita
  • Novinky v Zákonníku práce – Práca mladistvých
  • Novinky v Zákonníku práce – Zrušenie extenzie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

Každá zo 4 skupín si vybrala hovorcu a v pléne musela zodpovedať tieto otázky:

  • Aké sú hrozby?
  • Čo to bude znamenať v praxi podľa vašej skúsenosti?
  • Ako by sa k tomu mali postaviť odborári, aby to mohli využiť vo svoj prospech?

Výsledky z workshopov vyhodnotila Martina Nemethová, riaditeľka Kancelárie KOZ SR. Jej závery si môžete pozrieť nižšie.

Na záver predseda RM KOZ SR František Gajdoš vyjadril nádej, že nasledujúce zasadnutie by už mohlo v prezenčnej forme a dodal: „Aj napriek tomu, že nie som „fanúšik“ online konferencií, som nesmierne rád, že aktuálne sa aspoň takýmto spôsobom vieme, v rámci Rady Mladých odborárov KOZ SR, stretávať. Zorganizovali sme zatiaľ tri takéto zasadnutia a z môjho pohľadu, ale aj z reakcií účastníkov, bolo každé ďalšie lepšie a zaujímavejšie, ako to predošlé. Z aktuálne posledného online-zasadnutia mám naozaj veľmi dobrý pocit. Aj napriek tomu, že trvalo viac ako 5 hodín, jeho program bol pestrý a zaujímavý.

„Plodná bola už tradičná diskusia s vedením KOZ SR, tentokrát s prezidentom Mariánom Magdoškom, zaujali aj informácie od mladých odborárskych kolegov z Rakúskeho OGB a pre mňa osobne bol TOP skupinový workshop, v ktorom sme si rozobrali prínosy a riziká posledných legislatívnych zmien u nás. Optimizmom ma napĺňa zlepšujúca sa pandemická situácia a verím, že už v lete sa budeme môcť s mladými odborármi stretnúť aj osobne. Myslím, že vôbec nepreženiem, ak poviem, že sa medzi nami za ten čas, čo spolu pôsobíme, vytvorili silné priateľské putá a naše spoločné osobné stretnutia nám všetkým chýbajú. Preto sa nesmierne teším, na prvé osobné zasadnutie RM, prípadne prvú akadémiu, ktoré nás tak posúvali ďalej.“ uzavrel František Gajdoš.

Vyjadrenie ďalších účastníkov zasadnutia RM KOZ SR 

Radka Hudecová zo Slovenského odborového zväzu zamestnancov obrany uviedla: „Zasadnutie RM KOZ SR hodnotím veľmi pozitívne. Je dôležité, aby KOZ SR a jej poradné orgány naďalej fungovali ako doteraz v tejto aktuálnej a stále neľahkej situácii. Som rada, že vedenie KOZ SR nám objasnilo aktuálne dianie v odborovom hnutí na Slovensku a mali sme možnosť, i keď len virtuálne, pracovať v skupinách a následne diskutovať o zmenách v Zákonníku práce. Avšak najviac sa mi páčila prednáška a diskusia so zástupkyňou mladých odborárov z ÖGB v Rakúsku, bolo zaujímavé porovnať fungovanie odborov aj samotnej krajiny v aktuálnej pandemickej situácii.“

Lukáš Beliančin, predseda Rady mladých odborárov IOZ uviedol: „Zasadnutie RM KOZ tak ako vždy prebehlo na profesionálnej úrovni a bolo plné trefnych postrehov k aktuálnej situácii. Voľba ten presne reflektuje aktuálne potreby mladých ľudí. Účasť rakúskych odborárov bolo prijemne oživenie spojené o vysoko odbornou prednáškou.“

Zorka Velčická, predsedníčka Rady mladých odborového zväzu Potravinárov SR uviedla:„Posledné stretnutie rozšírenej Rady Mladých KOZ SR bolo pre mňa maximálne zaujímavé, nakoľko bol online prítomný aj prezident KOZ SR Marián Magdoško. Informoval nás o súčasnej situácii v KOZ a vzťahoch s tripartitou, čím nám ponúkol zaujímavý pohľad do zákulisia, ktoré nebýva vídané v žiadnych mainstreamových médiách. Efektnou súčasťou bola online prítomnosť a prezentácia Seline, rakúskej mladej odborárky, o súčasnej situácii s Covid dopadmi na zamestnancov a obyvateľov Rakúska. Zistili sme, že v podstate problémy máme rovnaké, avšak rakúska vláda reaguje rýchlejšie a trefnejšie než naša slovenská. Sleduje potreby svojich obyvateľov a snaží sa efektívnejšie riešiť dopady nútených lockdownov. Dynamika online stretnutia a riešené a diskutované problémy boli veľmi zaujímavé. Teším sa na ďalšie a dúfam, že bude opäť plné zaujímavých tém a diskusií.“

Prihlásiť sa ku odberu noviniek!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *