Sociálny dialóg by mal byť jedným z najpoužívanejších nástrojov na národnej úrovni pri riešení akýchkoľvek výnimočných situácií, ktoré ovplyvňujú životy obyvateľov.

Pandémia, paradoxne, spomalila sociálny dialóg na národnej úrovni v mnohých krajinách. Nepochopenie jeho dôležitosti viedlo až k jeho úplnému zastaveniu. Dôležitosť sociálneho dialógu prízvukuje Európska únia aj pri rokovaniach o obnove ekonomík. Sociálni partneri preukázali svoj prínos hneď od začiatku pandémie, keď prezentovali návrhy opatrení na zmiernenie dosahov krízy, ktoré sa s odstupom času ukázali ako opodstatnené, neboli však včas vypočuté. Práve posilnenie sociálneho dialógu na národnej úrovni a rešpekt k partnerom dopomôže obnove a odolnosti Slovenska. Rokovania Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky sa nekonali niekoľko mesiacov. Právne úpravy z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré prijala Národná rada SR, výrazne zasiahli do postavenia sociálnych partnerov – najmä zástupcov zamestnancov. Sociálny dialóg na národnej úrovni bol v najbližšej minulosti značne oslabený, až nefunkčný. Namiesto oslabovania by sa mal rozšíriť na lokálnu úroveň. Regionálny sociálny dialóg inštitucionalizovaný prostredníctvom regionálnych sociálnych partnerstiev by bol nástrojom realizácie a napĺňania cieľov prierezových politík vlády SR. Regionálny sociálny dialóg by najlepšie reflektoval potreby konkrétneho regiónu a umožnil by výmenu informácií medzi jeho jednotlivými aktérmi. Uvedená platforma by bola schopná riešiť aktuálne potreby regiónov a vzhľadom na prerokovávané témy prizývať ďalších aktérov.

V tejto súvislosti bude dôležité:

  • etablovanie fungujúceho regionálneho sociálneho dialógu,
  • podpora sociálneho dialógu a rešpekt k sociálnym partnerom na všetkých úrovniach,
  • posilnenie zakladania odborových organizácií,
  • posilnenie dôležitosti tripartity a jej váhy pri tvorbe politík štátu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *