Naďalej pokračujeme s rubrikou „Desatoro pokoronových opatrení“, ktoré navrhuje Konfederácia odborových zväzov SR. V dnešnej časti sa budeme venovať odporúčaniam v oblasti štrukturálnych reforiem.

Slovenské hospodárstvo je jedným z najviac ohrozených vzrastajúcim trendom automatizácia. Prílišné zameranie sa na výrobu automobilov môže v budúcnosti negatívne ovplyvniť trh práce a zamestnanosť. Z hľadiska prínosu pridanej hodnoty jednotlivých odvetví k celkovej pridanej hodnote hospodárstva má naj– vyšší podiel priemysel – cez 24 %, nasleduje veľkoobchod a maloobchod – okolo 18 %. Na dosiahnutie odolnosti hospodárstva možno zvýšiť príspevok služieb k pridanej hodnote, ale aj odvetvia informácií a komunikácií, ktoré predstavuje len necelých 5 %. Strategické plány a politiky na Slovensku dlhodobo nereflektujú potrebu diverzifikácie hospodárstva. Investície je potrebné smerovať do ďalších priemyselných odvetví, nielen do automobilovej výroby. Technologické zmeny prinášajú aj potrebu definovania nových foriem práce a zamestnávania. KOZ SR dlhodobo podporuje zlepšenie podnikateľského prostredia. Zásadne však odmieta aby sa tak dialo na úkor zamestnancov, dôstojných pracovných miest, ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci a alebo znižovaniu mzdových nárokov. V súvislosti s podnikateľským prostredím uvádzame, že jeho neoddeliteľnou súčasťou je aj pracovná sila a tým aj zamestnanecké prostredie. Opatrenia v rámci podnikateľského prostredia tak významne vplývajú aj na trh práce a naopak.

KOZ SR odporúča:

  • Investície do rôznorodých priemyselných výrob,
  • posilnenie sektora služieb a sociálnych vecí,
  • súkromné investície do fixného kapitálu (zavádzanie nových technológií),
  • dobudovanie infraštruktúry,
  • úpravu Zákonníka práce a Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci smerom k definovaniu nových foriem zamestnania s cieľom zabezpečenia nárokov všetkých zamestnancov a ich ochrany,
  • zvýšenie vymožiteľnosti práva zamestnávateľov, ale aj zamestnancov,
  • odbúranie nadbytočnej administratívy a byrokracie pre zamestnávateľov, avšak bez negatívneho dopadu na zamestnancov,
  • zefektívnenie činnosti verejných subjektov, elektronizáciu verejného sektora a prepojenie jednotlivých systémov subjektov verejného sektora,
  • boj proti korupcii a daňovým únikom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *