Dnes prinášame posledný bod z návrhov Konfederácie odborových zväzov SR na obnovu ekonomiky po pandemickej kríze s názvom „Desatoro pokoronových opatrení“. V tejto časti sa venujeme jednej z najdôležitejších oblastí zaručujúcej kvalitné a bezpečné pracovné prostredie.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa musí neustále prispôsobovať meniacim sa podmienkam v pracovnom prostredí. Pandémia svojim rozsahom a šírením v pracovných kolektívoch zdôraznila nevyhnutnosť dobrého nastavenia systémov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pracoviská sa stali hlavným nebezpečenstvom možnej nákazy, čo viedlo k zavedeniu súboru opatrení na predchádzanie nákaze a zvýšeniu hygienických nárokov na pracoviskách. Pandémia odhalila, že nízka náhrada najmä za chorobu núti zamestnancov nastupovať do zamestnania napriek tomu, že sú chorí. Aj z týchto dôvodov KOZ SR žiadala po prepuknutí pandémie úpravy v dávkach nemocenského, ošetrovného a zaradenie choroby COVID-19 medzi choroby z povolania. Po roku sa zamestnanci dočkali zvýšenia pandemického nemocenského a ošetrovného, ako aj zavedenia úrazového príplatku pre zamestnancov, ktorí sa nakazili chorobou pri výkone svojej práce. Schválenie úrazového príplatku ukázalo, že zákonná úprava je nedostatočná a v praxi sa ťažko uplatňuje. Pritom fond úrazového poistenia v Sociálnej poisťovni je dlhodobo výrazne prebytkový a už od začiatku poistenia sa mnoho rokov využíva na krytie deficitu ostatných poistných fondov. Najzávažnejším problémom v súčasnom úrazovom poistení vykonávanom na základe zákona o sociálnom poistení je úplná absencia preventívnych opatrení. Zákon o úrazovom poistení by mal motivovať zamestnávateľov vytvárať podmienky pre prácu bez pracovných úrazov, a to znižovaním úrazového poistenia tým zamestnávateľom, ktorí pracujú bez pracovných úrazov, alebo znižujú ich počet a závažnosť. Na druhej strane by mal zvyšovať výšku úrazového poistenia tým, ktorí zvyšujú počet pracovných úrazov, a tým odčerpávajú finančné prostriedky z fondov úrazového poistenia. Riešením by bolo využiť časť prebytku z prostriedkov poistenia pracovných úrazov a chorôb z povolania a zaviesť „Osobitný fond pre zábrannú a preventívnu činnosť“, ktorý by bol preventívne zameraný na predchádzanie vzniku pracovných úrazov a chorôb z povolania.

KOZ SR v tejto oblasti navrhuje:

  •  „Hygienický príplatok“ zamestnávateľom na zabezpečenie hygienických štandardov pre zamestnancov,
  • posilnenie rekondičných pobytov, rozšírenie ich uplatnenia,
  • posudzovanie psycho-sociálnych negatívnych dopadov zamestnania,
  • zvýšenú starostlivosť o duševné zdravie, zníženie psychického zaťaženia zamestnancov, predchádzanie tzv. vyhoreniu,
  • prehodnotenie nastavenia nemocenského a ošetrovného,
  • reflektovanie zmien na trhu práce v súvislosti s digitalizáciou a klimatickými zmenami a prenášať ich do politiky ochrany zdravia pri práci a prispôsobiť príslušnú legislatívu,
  • zriadenie tripartitne riadeného Osobitného fondu pre zábrannú a preventívnu činnosť.

Celý materiál s návrhmi na obnovu ekonomiky po pandemickej kríze predloží KOZ SR na rokovanie Hospodárske a sociálnej rady 24. 5. 2021. Budeme pozorne sledovať, ako sa k pomenovaným problémom postavia sociálny partneri a  vedenia jednotlivých rezortov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *