Hospodársky a sociálny výbor Slovenskej republiky pôsobí na slovenskej pôde už viac ako dve dekády na budúci rok oslavuje dvadsaťročné jubileum svojho založenia.

Hlavným poslaním Hospodárskeho a sociálneho výboru SR je prispievať k hlbšiemu a ďalšiemu rozvoju spolupráce a sociálneho dialógu medzi sociálnymi partnermi a organizáciami spoločností na Slovensku. Jeho cieľom je zvýšiť vzájomnú dôveru a porozumenie v procese zdokonaľovania modelu pluralitnej a participatívnej demokracie v rámci Slovenskej republiky.

Dňa 19. decembra 2023 sa konalo hybridné Valné zhromaždenie HSV SR v priestoroch Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky (AZZZ SR), kde sa stretli zástupcovia všetkých troch skupín – zamestnávateľov, zamestnancov a ďalších záujmových skupín spoločnosti. Diskutovali o aktuálnej situácii, poslaní výboru a schválili aktivity na najbližšie roky, pričom vytvorili stratégiu pre roky 2024 a 2025.

Jedným z dôležitých bodov programu Valného zhromaždenia boli voľby nového vedenia HSV SR na nasledujúce dva roky. Do čela výboru bola zvolená Monika Uhlerová zo skupiny zamestnancov, zatiaľ čo pozíciu podpredsedov zastávajú Rudolf Kropil zo skupiny iných záujmových skupín spoločnosti a Oto Nevický zo skupiny zamestnávateľov. Toto nové vedenie bude mať významnú úlohu pri formovaní budúcnosti HSV SR a jeho prínosu k spoločenskej a hospodárskej súdržnosti na Slovensku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *